De verhoging is nodig om de heffing weer kostendekkend te krijgen. | Foto: archief
De verhoging is nodig om de heffing weer kostendekkend te krijgen. | Foto: archief Foto: Johan Kranenburg

Afval wordt weer duurder

Politiek Teylingen

Teylingen • De gemeenteraad heeft voor de verandering van de afvalstoffenheffing en versobering van de aangeboden diensten, gekozen voor scenario 2. De precieze tarieven worden in december vastgesteld, maar als een indicatie stijgt de afvalstoffenheffing voor een eenpersoonshuishouden naar 277,38 euro en voor een meerpersoonshuishouden naar 400,80 euro.

Door Nico Kuyt

De verhoging en het schrappen in de aangeboden diensten was nodig om de heffing weer kostendekkend te krijgen. Niets doen zou een gat slaan in de begroting voor volgend jaar dat oploopt naar de 1,8 miljoen. Naast de verhoging en het onderscheid tussen een- en meerpersoonshuishoudens, stopt tevens de extra zomerinzameling van GFT. 

Geen uitstel

Voordat de gemeenteraad tot een besluit kwam, ging er een stevig debat aan vooraf. Er werden vier amendementen ingediend, die allemaal werden verworpen. De Partij voor Teylingen wilde af van het vaste tarief en de inwoner laten betalen voor elke keer wanneer deze daadwerkelijk de bak buiten zet. De vervuiler betaalt op deze manier. Het idee vond geen steun, dan alleen de eigen eenmansfractie. Er is veel geïnvesteerd in het huidige beleid. Dat weer op de schop te gooien betekend een kapitaalvernietiging, zo vond de VVD. 

Het amendement van de PvdA, GroenLinks, Progressief Teylingen werd ook alleen gesteund door de indieners. Deze wilde de financiële klap voor inwoners verzachten door een uitstel van de invoering van een jaar en die tussentijd gebruiken om met een heffing per doelgroep te komen. De PvdA wees op toenemende armoede. De kostenverhoging daarom even niet nu. Maar uitstel zou het probleem alleen maar verergeren, vonden de tegenstemmers. 

VVD en CDA wilden de financiering van scenario 2 nog even bespreken tijdens het begrotingsberaad in november, maar ook hier ontbrak steun voor dan alleen de indieners. 

En de lijst Schenk wenste dat pas over een jaar een besluit werd genomen, want de tijden zijn ongunstig met de hoge inflatie. Deze kreeg naast de eigen fractie, ook steun van de Partij voor Teylingen. Maar met 2 stemmen van de 25 red je het ook niet. Onder andere D66 vond uitstel geen optie.

Grote meerderheid

Bij stemming kreeg scenario 2 een grote meerderheid. Daarbij onthield Sybrinne de Vries (CDA) zich van stemming. De Partij voor Teylingen koos scenario 0, dus niets doen en de Lijst Schenk voor scenario 1, met een lagere verhoging van de heffing, maar waarbij ook de huidige korting vervalt voor het minder aan de straat zetten van de bak. 

Er volgde een ordevoorstel om het raadsvoorstel terug te geven aan B&W, want deze zou nog niet rijp genoeg zijn. Een meerderheid van ChristenUnie, D66, Trilokaal en VVD waren het daar niet mee eens, dus werd het raadsvoorstel in stemming gebracht. Het werd 14 voor en 11 tegen. De ChristenUnie, D66, Trilokaal en de VVD stemden voor. Een aantal fracties kwam met een stemverklatring. Zo meende GroenLinks dat het B&W gesierd zou hebben het aan te houden en tijdens de begrotingsraad terug te komen, want de fractie had niet een warm gevoel dat de raad een weloverwogen besluit had genomen. Twijfels leefden er ook bij de Lijst Schenk en Progressief Teylingen. De PvdA was diep teleurgesteld dat de partijen de kostenverhoging zomaar slikken. En het CDA meende dat naar andere mogelijkheden had moeten worden gekeken. Maar de meerderheid besliste tijdens de vergadering, die op momenten wat rommelig verliep. In de laatste raadsvergadering van dit jaar worden de tarieven voor volgend jaar definitief vastgesteld.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant