De gemeenteraad behandelde vorige week het collegewerkprogramma en de begroting. | Foto: NK
De gemeenteraad behandelde vorige week het collegewerkprogramma en de begroting. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Gemeenteraad neemt begroting snel aan

Politiek Teylingen

Teylingen • De gemeenteraad heeft bij een grootst mogelijke meerderheid de begroting voor volgend jaar en de meerjarenbegroting 2023-2026 aangenomen. Alleen Forum voor Democractie (FvD) stemde tegen. De behandeling vond in een rap tempo plaats en met weinig debat. De raad nam nog wel een aantal moties aan. Naast de begroting besloot de raad ook over het collegewerkprogramma, met dezelfde stemverhouding.

Door Nico Kuyt

Behalve het laatste jaar heeft B&W de begroting sluitend weten te krijgen. In dat laatste jaar is het onzeker hoeveel geld er van het Rijk naar de gemeente vloeit. Onder de fracties leefden zeker zorgen over de huidige moeilijke periode waar de inwoners mee te maken hebben. Genoemd werden onder andere de (energie)armoede, wonen, zorg, verkeersveiligheid, de torenhoge inflatie, de jeugd en jongeren en de verhoging van de woonlasten. Wethouder verklaarde dat B&W de zorgen begrijpt, maar al deze gebieden komen de komende tijd in politiek Teylingen aan bod. De woonlasten moeten wel verhoogd worden, anders gaat iedereen er ‘last van krijgen’, aldus de wethouder. De woonlasten komen in december nog in de raad en dan kan de fracties nog keuzes maken. 

Reclamezuil

Tijdens de vergadering werden nog wel enkele wensen door de raad aan B&W meegegeven. Zoals te stoppen met een realisatie van een reclamezuil langs de A44, een plan dat al jaren in de steigers staat. Zo wordt voorkomen dat ervoor verdere kosten worden gemaakt. De ambtelijke capaciteit kan veel beter worden gebruikt voor uitvoering van de huidige prioriteiten, zoals de energiecrisis, klimaatadaptatie, welzijn van de inwoners en huisvestingsbeleid. Paul Witteman (PvdA) wees er op dat in 2020 wel een opbrengst van zo’n 65.000 euro is berekend, maar hij schatte in dat dit nu wel de helft zou kunnen zijn, gelet op de huidige prijzen voor energie, materiaal en aanleg. Theo van den Nouland (CDA) memoreerde dat zijn fractie er toch al tegen was, onder andere vanwege horizonvervuiling. Ook andere fracties vonden het wel genoeg zo. Uiteindelijk stemden alleen de Partij voor Teylingen (PvT) en Trilokaal tegen de motie. In hun ogen moet ook gekeken worden naar het verlies aan inkomsten voor de gemeente.

Investeringsfonds

Een andere motie betrof het instellen van een ‘Inwoners investeringsfonds’. Zij worden hard getroffen door de stijging van de energieprijzen en de inflatie, met name mensen in het sociaal minimum en inwoners, verenigingen en kleine detailhandel met relatief hoge energiekosten. Zo kan B&W maatregelen nemen hen te helpen als de bestaande lokale regelingen en landelijke maatregelen onvoldoende zijn. In het fonds kan het resterende bedrag uit het Corona steunfonds van 582.000 euro worden gestort. Het was Frank Beijk (VVD) die vroeg om ook de kleine detailhandel op te nemen. De indieners pasten de motie hierop aan, waarna de raad unaniem instemde met deze motie.

Besparingen

Wat minder spannende moties riepen B&W bijvoorbeeld op om voor de gemeente inkomstenverhogende en lastenverlagende opties aan te geven mocht het saldo van het laatste jaar van de meerjarenbegroting, 2026, nog steeds naar verwachting negatief blijft. Een minderheid van GroenLinks, Progressief Teylingen (PT) en PvdA stemden tegen. 

Een laatste motie ging over een periodieke rapportage aan de gemeenteraad voor de risico’s in de begroting vanwege de onzekere economische situatie in binnen- en buitenland. Ook deze motie werd aangenomen. GroenLinks en PvdA stemde tegen. Naar hun mening schiep het maar extra werk voor het ambtelijke apparaat en gaf ook slechts een schijnveiligheid.

Wasbeek

Een aantal amendementen en moties werden niet vorige week behandeld, maar gaan naar de raadscommissies voor eerst een bespreking en dan een eventueel besluit in de raad. Bijvoorbeeld een motie van de Partij voor Teylingen (PvT) om de locatie van zwembad Wasbeek te heroverwegen en, naast een nieuw zwembad op de huidige locatie, ook te kijken naar de mogelijkheden voor een nieuw zwembad elders in Teylingen, mogelijk samen met Oegstgeest. De Wasbeek is in 2030 technisch afgeschreven en die van Oegstgeest eveneens. Een motie van PvT roept B&W op om een investeringsplan te maken om accommodaties van verenigingen toekomstbestendig te maken. 

Op hun beurt vragen de PvdA, D66 en Groenlinks voor meer jongerenwerkers en de PvdA, VVD, GroenLinks en ChristenUnie om als B&W met STEK in overleg te treden voor een versnelling van het verduurzamen van sociale huurwoningen. Van deze en andere moties zal de krant verslag doen als zijn in de commissies worden behandeld.

Uit de krant