Afbeelding
Foto: Sven van der Vlugt

Verkenning voor woningbouw op locatie bij station Voorhout

Politiek Voorhout

Voorhout • Het lijkt er op dat de gemeenteraad het geld wil geven voor een voorbereidend onderzoek naar de ontwikkeling van de stationslocatie. Daarmee wordt breed verkend hoe woningbouw en andere mogelijke voorzieningen kunnen worden gepleegd op deze plek.

Door Nico Kuyt

In het verleden is de stationslocatie al genoemd voor de ontwikkeling van ongeveer 100 woningen. Nu is er ook een dringende behoefte aan kleine en betaalbare woningen. En B&W ziet hier een kans liggen om daar een invulling aan te geven. De grond is in eigendom van de gemeente. Denk aan extra (sociale) woningbouw, bouwen voor ouderen, starters en andere woonvormen. Maar ook aan de vestiging van de bibliotheek of multifunctionele accommodatie, na het mislukken van de Oude Pluslocatie. Een winstwaarschuwing is wel op zijn plaats, want er wordt een financieel tekort bij de ontwikkeling verwacht. Dat komt onder meer omdat extra geluidwerende voorzieningen moeten worden getroffen vanwege de ligging bij het spoor. Bovendien ligt er de wens dat het parkeren in de gebouwen plaatsvindt. Ook een groter aandeel aan sociale woningen legt druk op het financiële plaatje voor de gemeente.

Onderzoek

Voor een zorgvuldige afweging is het nodig te inventariseren welke wensen de gemeente en de omgeving heeft en wat dit kost. B&W stelt de gemeenteraad voor om voor dit onderzoek 272.090 euro ter beschikking te stellen. En dat lijkt te lukken. Toegegeven, het CDA en Forum voor Democratie (FvD) uitte in de raadscommissie Ruimte reserveringen die zij in de eigen fractie nog willen bespreken, maar het gaat onder voorbehoud als hamerstuk naar de gemeenteraad. Het CDA vroeg zich af of er woningen gebouwd moeten worden op de locatie. “Het is het laatste stukje open Voorhout”, zo dramatiseerde Theo van den Nouland (CDA) en wilde dat er breder naar de invulling van het gebied gekeken werd. Wethouder Marlies Volten wees er wel fijntjes op dat hier vroeger al woningen stonden en ook de sporthal Gaasbak, de voorloper van De Tulp. “Zonder bieb geen bouw”, wierp op zijn beurt Milan Schenk (FvD) de raadzaal in, maar zover gingen de overige fracties niet. Enkele riepen wel op tot een goed betrekken van de inwoners. Ook de ontsluiting, de belemmering van het spoor en de Herenstraat werden genoemd als punten van aandacht. (NK)

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant