Afbeelding
Foto: pr.

Meningen verdeeld over het verharden van de 2e Elsgeesterweg

Politiek Voorhout

Voorhout • Maar liefst acht insprekers meldden zich vorige week bij de bespreking in de raadscommissie Ruimte van het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie voor het verharden van de 2e Elsgeesterweg met Terrastab. Er waren voor en tegenstanders. Zo ook onder de fracties. De gemeenteraad gaat er binnenkort verder over spreken.

Door Nico Kuyt

Het doel is om de weg beter begaanbaar en veiliger te maken, ook voor de hulpdiensten, zonder dat het landelijke karakter verloren gaat. Nu bestaat de verharding uit grof puin met veel kuilen en gaten, moeilijk begaanbaar voor ouderen en bestemmingsverkeer. Gebruikers stellen voor om de weg te verharden met Terrastab, een mix van op de locatie aanwezig materiaal en een bindmiddel. Kosten worden geschat op 50.000 euro, inclusief verkeersmaatregelen als een verkeersdrempel en klaphek. Maar B&W wil de weg niet verharden. Er heeft in juni een informatieavond plaatsgevonden en daar bleek dat er onvoldoende draagvlak voor is, aldus B&W.

Voorstanders

Een aantal insprekers verklaarde voor een verharding te zijn, zoals de Volkstuinvereniging Elsgeest. Deze heeft zo’n 220 leden waarvan meer dan helft boven de 70 jaar. Als zij slecht ter been zijn, zijn zij genoodzaakt de auto te gebruiken om bij het complex te komen. Er is door de actiegroep een actie gehouden met meer dan 600 handtekeningen. De volkstuinvereniging geeft aan dat bijna alle leden hun handtekening hebben gezet en ook veel leden van de vereniging De Voorruiters, een andere inspreker. De ruiters wijzen op het feit dat de weg keer op keer in slechte staat is. De Voorruiters zijn op zich niet tegen een aanpassing, verbetering of verharding, verklaarde de inspreker. Ook enkele inwoners wilden een verharding om een rondje te kunnen lopen. Dit gaat nu vooral voor ouderen moeilijk omdat de weg zo slecht is.

Tegenstanders

Maar een aantal omwonenden huldigden een andere mening. Zij zien het parkeren en afzetten van sporters erg toenemen wat leidt tot gevaarlijke onoverzichtelijke situaties. Mocht de weg verhard worden is de kans op een verergering. Ook wijzen zij op een toename van vandalisme, vernieling en herrie op heel late tijdstippen. Een mooiere toegangsweg creëren voor deze jeugd raden zij sterk af. De Historische Kring Voorhout (HKV) sprak zich eveneens uit voor behoud. De weg is erfgoed en uit principe wordt daaraan niet gesleuteld. De kring stelde tevens vraagtekens bij de 600 bewoners die de petitie getekend hebben.

Verdeeld

De meningen onder de fracties bleken ook verdeeld. De VVD verklaarde geen voorstander te zijn van verharding, maar het geld in te zetten in het oppakken van verkeersgevaarlijke knelpunten in de gemeente. Trilokaal wees naar de informatieavond. Van de 600 handtekeningen voor de verharding was toen maar 1 procent aanwezig. Ook GroenLinks wilde behoud. Vraagtekens stelde de fractie bij Terrastab. Is dat niet een soort asfalt met een kleurtje? Beter is een frequenter onderhoud van de weg. Een mening die D66 deelde en tevens het prijskaartje wel wat hoog vond. En de Partij voor Teylingen vond een modderpad ook wel zijn charme hebben. 

Echter het CDA en Progressief Teylingen konden het voorstel van de ChristenUnie steunen. Maar de PvdA en Forum voor Democratie waren er nog niet helemaal uit. Het gaat nu naar de raad. In de aanloop kijkt de ChristenUnie nog naar de kosten en de duurzaamheid van Terrastab. Misschien komt er dan een einde aan de al jaren durende discussie over de weg.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant