Afbeelding
Foto: Marieke Voorn

Raad gaat definitieve variant parkeerkelder Hortusplein vaststellen

Politiek Sassenheim

Sassenheim • De gemeenteraad wordt gevraagd een klap te geven en geld beschikbaar te stellen voor de definitieve variant voor het parkeren op het Hortusplein. Dit is een parkeergarage. Niet goedkoop, want de raad moet een investeringskrediet beschikbaar stellen van 4,9 miljoen euro. En voor de jaarlijkse exploitatiekosten van de parkeergarage vanaf 2026 een bedrag van 89.801 euro met een stijging van 2 procent per jaar. B&W houdt zelf nog vast aan een goedkopere maaiveldvariant of gebruik van de half verdiepte kelder onder het nieuwe kerkelijk centrum.

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden besloot de gemeenteraad voor het verder uitwerken van de parkeergarage als voorkeursvariant in de plannen. De garage komt onder het nieuwe plein voor de nieuwe Hoogvliet-supermarkt. Eerder stelde B&W parkeren op maaiveld voor, dat is minder complex, sneller te realiseren én met beperkte kosten en risico’s voor de gemeente, maar een meerderheid van de gemeenteraad besloot anders. Met de garage wil de gemeente een bijdrage te leveren aan een kloppend en levendig hart van Sassenheim in het belang van de inwoners en ondernemers. 

Samen met Hoogvliet Beheer en Woonstichting Stek is er nader onderzoek uitgevoerd. Naast de nieuwe supermarkt bestaat het plan uit horeca, 48 sociale huurappartementen en 9 koopwoningen in het segment middelduur. De partijen zijn in beginsel bereid om mee te werken aan de realisatie van de parkeergarage, mits de gemeente de kosten voor de bouw en exploitatie voor haar rekening neemt. Volgens onderzoek is de parkeergarage technisch haalbaar tegen de aangegeven kosten en de risico’s zijn niet ongebruikelijk of onaanvaardbaar.

Kosten niet opwegen

B&W wijst wel er wel op dat uit parkeertellingen blijkt dat er in het centrum geen onaanvaardbare tekorten aan parkeerplaatsen zijn. Wel wordt op enkele locaties de parkeercapaciteit op piekmomenten, zoals de zaterdag, vrijwel volledig benut. B&W blijft bij het standpunt dat de parkeergarage een hoge investering vergt waarbij de kosten niet opwegen tegen de voordelen. De ruimtelijke kwaliteitswinst en het aantal extra parkeerplaatsen van 27 dat de parkeergarage oplevert zijn ten opzichte van de door B&W voorgestelde maaiveldvariant ‘zeer beperkt’. En de kosten van bouw en exploitatie zijn inmiddels weer gestegen door corona en oorlog met forse verstoringen van de markten voor energie, grondstoffen en materialen.

Alternatief

Een goedkopere oplossing lijkt beschikbaar, want direct grenzend aan de locatie is de Protestantse Gemeente Sassenheim recent gestart met de bouw van een multifunctioneel kerkelijk centrum aan de Westerstraat en onder het gebouw wordt een half verdiepte parkeergarage met 25 parkeerplaatsen gerealiseerd. Het gebouw wordt niet continu gebruikt en de Protestantse gemeente heeft aangeboden deze parkeerplaatsen op zaterdagen en eventueel op de koopavonden aan de gemeente te verhuren. Het kan een goedkoper en minder onomkeerbaar alternatief zijn voor de aanleg van de gemeentelijke parkeergarage.

De commissie Ruimte gaat op dinsdag 17 januari over het voorstel spreken. Daarna is het de bedoeling dat de gemeenteraad dat op donderdag 2 februari gaat doen.

Uit de krant