Afbeelding
Foto: Marieke Voorn

Commissie in gesprek over woningbouw en STV op Langeveld

Politiek Sassenheim

Sassenheim • B&W wil een besluit van de gemeenteraad over een reservering van ruimte op Langeveld. Het gaat daarbij om de realisatie van de tennisbanen van STV en woningbouw. De raadscommissie Ruimte gaat er op dinsdag 17 januari over spreken.  

Door Nico Kuyt

De plannen voor woningbouw op Langeveld te bebouwen dateren al uit 2005. Maar nu komt er toch schot in. Op enkele na zijn er in Sassenheim geen grote bouwlocaties meer. De bouwprestaties voor sociaal en middeldure woningen blijven sterk achter. Langeveld is in eigendom van de gemeente, zodat daar een impuls gegeven kan worden. De STV is sinds 2017 gevestigd in het naastgelegen Sportpark Roodemolenpolder, maar fase 2 moet nog worden gerealiseerd. Dit bleek eigenlijk alleen te kunnen op een stuk van het Langeveld, waardoor er minder woningen kunnen komen. De gemeente heeft wooncorporatie Stek gevraagd wat er aan sociale en middeldure woningbouw mogelijk is mét STV op Langeveld. 

Stek heeft een aantal programmamixen uitgewerkt. Zoals een eerste variant met 120 tot 125 woningen met een mix van 31 procent sociaal, 56 procent middeldure huur- en koopwoningen en 13 procent vrij bouwprogramma maar met een verwachte onrendabele top van 1,1 miljoen euro. Daarnaast nog een variant met een mix van 50 procent sociaal en 50 procent middeldure huur- en koopwoningen en met een onrendabele top van 2,9 miljoen euro. Een variant zonder STV, dus een volledige bebouwing van de 3 hectares aan grond, levert 25 extra woningen op, maar leidt tot een marginale verbetering van het negatieve saldo. B&W stelt voor om te kiezen voor de eerste variant. 

De raadscommissie Ruimte gaat er op dinsdag 17 januari over spreken. Het besluit kan als aftrap dienen om met Stek het voornemen verder uit te werken.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant