Bollenvelden aan de Loosterweg.
Bollenvelden aan de Loosterweg. Foto: Gerard van Steijn

Fracties hikken tegen burgerwoning aan op de Loosterweg

Politiek

De fracties in de raadscommissie Ruimte hebben grote moeite met het omzetten van de bedrijfswoning naar een burgerwoning op Loosterweg 16. Alleen de VVD kan instemmen met het voorstel. De herziening van het bestemmingsplan om het mogelijk te maken gaat als een bespreekstuk naar de gemeenteraad.

Door Nico Kuyt

De eigenaar van Loosterweg 16 heeft een verzoek ingediend voor de herziening van het bestemmingsplan voor het omzetten van de huidige bedrijfsbestemming van ‘Agrarische handels- en exportbedrijf’ naar ‘Agrarisch-Bollenteelt- bollenzone 1’.

De bedrijfswoning wordt dan omgezet naar een burgerwoning. Een deel bollengrond van het perceel ligt in de gemeente Lisse, die al een bestemmingsplan heeft aangenomen. Maar in Teylingen ontspon in de commissie toch nog veel discussie over de burgerwoning. 

GOM-woningen

Het omzetten naar bollengrond, daar kon iedereen wel mee leven, alhoewel de PvdA aangaf dat er niet meer bollengrond bijkomt, omdat elders in de streek de Greenport Ontwikkelings Maatschappij bouwkavels afgeeft op bollengrond in het buitengebied voor GOM-woningen. Maar behalve de VVD hadden de overige fracties grote moeite met de omzetting naar burgerwoning. Zij misten de onderbouwing. En waarom niet het bedrijfswoning laten? Voor een startende jonge ondernemer. Straks staat de streek vol met die grote villa’s. Maar wethouder Marlies Volten stipte aan dat het volgens het beleid is. 

Sceptisch

Door de omzetting zijn bedrijfsgebouwen niet meer mogelijk en blijft het open. De fracties bleven echter sceptisch, maar nemen het mee voor een bespreking in de eigen kring. In de gemeenteraad wordt er vervolgens verder over gepraat.

Uit de krant