Namens de Dierenambulance spreekt voorzitter Jaap van Meijgaarden de commissie toe.
Namens de Dierenambulance spreekt voorzitter Jaap van Meijgaarden de commissie toe. Foto: Nico Kuyt

Gemeenteraad moet beslissen over bijdrage aan Dierenambulance

Politiek Teylingen

Teylingen • Moet de gemeente 25 cent per inwoner schenken aan de Dierenambulance? D66 diende daartoe een motie in om dit voor een periode 2023 tot en met 2026 toe te kennen. De raadscommissie sprak hier op maandag 4 september over. Het voorstel gaat voor een stemming naar de gemeenteraad van 28 september.

Door Nico Kuyt

De Dierenambulance kampt met tekorten. Zij hebben de regio gevraagd om bij te dragen, want als de ambulance het werk niet doet, dan moet iedere gemeente afzonderlijk het zelf doen. Inmiddels hebben naast Leiden en Voorschoten, ook Zoeterwoude, Katwijk en Leiderdorp besloten om de ambulance met de 25 cent te gaan bekostigen en Noordwijk zoekt nog uit hoe ze dat financieel gaan regelen. “De gemeenten, die inmiddels besloten hebben ons financieel te gaan ondersteunen, erkennen allemaal dat de zorgplicht voor zowel huis- als wilde dieren ook voor hen geldt en verbinden daar dus financiële consequenties aan”, zo poogde de inspreker voor de ambulance Jaap van Meijgaarden de commissie warm te maken.

Duidelijkheid

Maar in Teylingen lag de motie van D66 nog wel een beetje moeilijk. Weliswaar met de mede-indieners van de motie, Forum voor Democratie, PvdA, Progressief Teylingen, ChristenUnie en GroenLinks, zijn het al 11 stemmen van de 25. Maar het CDA zag meer in een vast bedrag per jaar, zoals ook nu per contract met de ambulance is afgesproken. En eerst maar een eenmalige bijdrage. Ook de VVD neigde daartoe. Dat schiep duidelijkheid. 

En de provincie dan?

En dan is er nog het gedoe met de provincie. Die is verantwoordelijk voor wilde dieren. Maar in het verleden heeft Zuid-Holland niet bijgedragen. Moeten de gemeenten dan maar voor die wettelijke taak van de provincie betalen? “Maar het beleid van de provincie is wat betreft wildopvang aan het veranderen”, opperde Van Meijgaarden. In het nieuwe collegeprogramma van Zuid-Holland is opgenomen dat de provincie ‘gaat investeren in wildopvang’. ‘Eerst zien en dan geloven’, dacht D66 er van. Ook andere fracties toonden zich sceptisch. In ieder geval zal het nog een tijdje duren eer de provincie over de brug komt. De motie gaat nu ter stemming naar de gemeenteraad. Dan zal er niet opnieuw een discussie gevoerd worden, maar meteen gestemd. Het neigt ernaar dat de motie het zal halen, maar niets is zeker in de politiek.

Uit de krant