Een koper van nieuwbouw in de Bloementuin hield een klemmend betoog voor een spoedige voortgang. | Foto: NK
Een koper van nieuwbouw in de Bloementuin hield een klemmend betoog voor een spoedige voortgang. | Foto: NK Foto: Nico Kuyt

Kopers Bloementuin maken zich ernstige zorgen

Politiek Sassenheim

Sassenheim • Eén van de kopers in nieuwbouwproject Bloementuin heeft op woensdag 6 september de raadscommissie Ruimte toegesproken om de politici de zorgen van de kopers voor te leggen. Zij lopen tegen problemen aan vanwege vertraging door de beroepsgang van de tennisvereniging STV tegen het bestemmingsplan.

door Nico Kuyt

Afgelopen mei ontvingen de kopers het nieuws dat zij waren ingeloot voor een eengezinswoning in Bloementuin. ‘Een winnend lot in de loterij’, zoals inspreker Wijnbelt het noemt. De 36 eengezinswoningen waren ook allemaal onmiddellijk verkocht. En in het vierde kwartaal zou men starten met de bouw. “De euforie heeft inmiddels plaatsgemaakt voor onduidelijkheid en (financiële) zorgen.” En dit vanwege het beroep van de STV bij de Raad van State nadat de gemeenteraad een uitbreiding van STV op Langeveld afwees. Vanwege drukte bij de Raad van State is de behandeling daarvan waarschijnlijk pas in 2024. “Voor ons als kopers uiterst zorgwekkend én ongewenst”, stelt Wijnbelt. 

Vertraging zorgt voor kosten

De vertraging leidt tot kosten. De hypotheek dreigt bij aanhoudende vertraging duurder te worden vanwege de rente die in de duizenden euro’s kan lopen. Ook kan ontwikkelaar BAM in maart de bouw opschorten indien het bestemmingsplan op dat moment nog niet onherroepelijk is vastgesteld. Daarnaast heeft een aanhoudende vertraging gevolgen voor de doorstroming. Hoe sneller de bouw kan starten, hoe eerder de kopers hun huidige woning achterlaten voor andere woningzoekenden in de gemeente. Wijnbelt vroeg specifiek rekening te houden met de kopersbelangen in dit aanhoudende conflict tussen STV en de gemeente, want de kopers zetten vraagtekens bij het urgentiebesef bij beide partijen. “Wij kunnen toch niet de dupe worden van een beslissing die u als gemeenteraad heeft genomen, waardoor STV zich geroepen voelt om via de Raad van State hun gelijk te willen halen? Wij vragen u om alle mogelijkheden te onderzoeken die ervoor kunnen zorgen dat het beroep kan worden ingetrokken. Wellicht dat een mediator of een onafhankelijke partij hierin nog een rol kan spelen. Wij rekenen op u en uw oplossend vermogen.”

Uitbreiding binnen sportpark Roodemolen

Wijnbelt vroeg de commissie om het besluit uit het verleden nog een keer tegen het licht te houden en nieuwe keuzes te maken. “Verder uitstel is uit den boze. Wij vragen ons onze toekomst niet te ontnemen. Wij moeten het met elkaar doen.” Wethouder Marlies Volten gaf in een reactie aan dat B&W de urgentie en zorg deelt. Sinds februari worden er gesprekken gevoerd met de partijen en daar wordt maximaal op wordt ingezet. Gekeken wordt of de uitbreiding binnen het sportpark Roodemolen kan plaatsvinden.

Uit de krant