Afbeelding
Foto: MV

Initiatiefnemer voor bouw op Vinkenbaan in geschil met raad

Politiek Warmond

Warmond • De initiatiefnemer Ontwikkelcombinatie Vinkenbaan van het bouwproject op Vinkenbaan 2-4 is het niet eens met het besluit van de gemeenteraad om zijn plan af te wijzen. Hij is in beroep gegaan bij de Raad van State.

Door Nico Kuyt

De Ontwikkelcombinatie Vinkenbaan heeft in overleg met de gemeente gezocht naar mogelijkheden voor Vinkenbaan 2-4. Het perceel en bedrijfsgebouw wordt al jaren niet meer gebruikt voor glastuinbouw. Het plan was om het oude te slopen om zo drie Greenport-woningen te kunnen scheppen op nummer 4 en tevens de bedrijfswoning op nummer 2 om te vormen tot burgerwoning. B&W stond positief tegen het plan en er werd een nieuw bestemmingsplan opgesteld. 

‘Onaangenaam verrast’

Maar toen stokte het. De gemeenteraad besloot in juni het niet vast te stellen. Vinkenbaan was naar eigen zeggen ‘volledig en onaangenaam verrast’. Het paste toch in alle geldende (beleids)regels en goede ruimtelijke ordening? Maar een meerderheid van de raad had grote moeite met de impact op landschap en woonomgeving, het perceel kon ook nog goed gebruikt worden voor jonge (startende) agrariërs en er moest gewacht worden op de herijking van Greenport en zijn onderliggende stuctuurvisie (ISG). Alleen VVD en Trilokaal konden destijds instemmen.

In beroep

Vinkenbaan ging eind augustus in beroep tegen de gemeenteraad vanwege een ontbrekende motivatie. “Op geen enkele manier is uit het besluit af te leiden waarom de raad zo heeft besloten. Vinkenbaan vindt het op zijn minst niet erg fatsoenlijk, dat zij op basis van een overeenkomst een bestemmingsplan laat maken, dat door het college wordt ondersteund en waarvoor zij aanzienlijke kosten heeft moeten maken en dat deze vervolgens zonder enige toelichting door de raad wordt afgeserveerd”, verklaart de advocaat. Dit is niet volgens de regels van de wet en het besluit moet vernietigd worden. Nu is het inderdaad zo dat op het besluit de motivatie van B&W stond om het juist wel aan te nemen, maar dat valt te herstellen, zo bleek tijdens de vergadering van de fractievoorzitters. Achteraf komt er een toevoeging met argumenten waarover de raad een extra besluit neemt. Een extern bureau wordt ingehuurd om de motivatie op te stellen en het verweer te voeren, zodat de ambtenaren worden verschoond. Er is nog genoeg tijd voor deze aanvulling, want de Raad van State is overbelast waardoor besluiten lang op zich laten wachten. 

Uit de krant