Afbeelding
Foto: pr.

Commissie heeft nog wel vragen over bestemmingsplan Nieuw Boekhorst

Politiek Voorhout

Voorhout • De raadscommissie Ruimte werd op maandag 18 september bijgepraat over het ontwerpbestemmingsplan voor Nieuw Boekhorst, dat ter inzage wordt gelegd.

Door Nico Kuyt

De start van de nieuwbouwwijk staat voorzichtig gepland voor het vierde kwartaal van 2024, maar eerst moet de gemeenteraad het bestemmingsplan nog bespreken en vaststellen. Voordat de inhoudelijke politieke behandeling in commissie en raad plaatsvindt, werden zij over de laatste stand informeel bijgepraat. 

En daar vroeg Progressief Teylingen zich af of bij de communicatie de potentiële kopers wel goed worden ingelicht over het geplande waspeencentrum net aan de andere kant van de Leidsevaart. Dat kan meegaan in de verkoopinformatie, zo kreeg de fractie als antwoord. Een andere vraag was hoe de woningen worden ingericht zodat de bewoners de auto niet wassen met leidingwater. Maar er wordt nog onderzoek gedaan hoe het hemelwater vast te houden in het gebied. Met het Hoogheemraadschap worden verregaande gesprekken gevoerd. 

Sporthal

Op vragen vernam de Partij voor Teylingen dat een groenstrook langs de vaart mogelijk is als groene corridor. Maart de natuurverbinding is de gehele groen- en waterstructuur in de wijk, samen met het natuurgebiedje, de Driehoek. De fractie kon tevens vernemen dat culturele activiteiten in de sportzaal wel mogelijk zijn, maar de hoofdmoot is toch sport en school. 

Ook de ChristenUnie stelde vragen over de hal. GroenLinks vond de onderaardse resten van het kasteel niet helemaal terug, maar die worden beschermd. Het is nog niet bekend welke uiting of niet het kasteel gaat krijgen in het geplande bos. Wel kreeg de fractie duidelijkheid over de natuurcompensatie, die was voor de rugstreeppad. 

Boodschappen in Noordwijk

Het CDA had enkele bezorgde ondernemers op bezoek gekregen, die vreesden dat de bewoners hun boodschappen in Noordwijk gaan doen en niet in de Herenstraat. Maar de ontsluiting voor de auto is op de Noordelijke Randweg. Wel poogden de presentatoren de fractie gerust te stellen dat er voor de fiets en wandelaar veel mogelijkheden zijn en komen om naar de Herenstraat te gaan. Of het geruststellen gelukt is, zal later bij de inhoudelijke behandeling blijken. Die zal begin volgend jaar plaatsvinden.

Uit de krant