Afbeelding
Foto: Sven van der Vlugt

Gemeente en ProRail in gesprek over camerabewaking op station Voorhout

Politiek Voorhout

Voorhout • B&W heeft contact met ProRail om de mogelijkheden te onderzoeken voor de inzet van camerabewaking op station Voorhout. Dit als een preventie tegen het vandalisme en vernielingen op het station.

Door Nico Kuyt

Enige tijd geleden kaartten VVD-raadsleden Martijn de Ruiter en Frank Beijk de toename van vernielingen rond het station aan. Kort na een reparatie werden de glazen hokken opnieuw vernield. Zo viel in 2022 een abri op perron 1 ten prooi aan vandalen, maar beide raadsleden constateerden dat er dit jaar inmiddels al drie vernielingen hadden plaatsgevonden. De gemeente werkt voor een schone, hele en veilige leefomgeving samen met onder andere de politie en Prorail. “Vanuit de gemeente is er contact met ProRail gelegd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om vernielingen in de toekomst te voorkomen en sneller te repareren. Ook vanuit de politie is er contact geweest met ProRail met de vraag of er vanuit ProRail extra toezicht kan worden geleverd op het station. Vanwege beperkte capaciteit bij Prorail is dit niet mogelijk”, maakt B&W bekend. 

B&W ziet de inzet van camerabewaking wel degelijk als een mogelijke deeloplossing. “Cameratoezicht kan een preventieve werking hebben. De afgelopen jaren heeft ProRail op veel van zijn locaties camera’s geplaatst. De gemeente heeft contact met ProRail om de mogelijkheden van plaatsing in Voorhout te onderzoeken.”

Momentopname

De politie blijft de omgeving regelmatig surveilleren. “Er wordt door de politie een aantal malen in de nachtelijke uren gepost. Dit blijven echter momentopnamen en de rondes van de politie bieden helaas geen garantie voor het tegengaan van vandalisme.” 

In een gesprek met Welzijnskwartier over de jaarwisseling zijn de vernielingen ook ter sprake gekomen. “Omdat ook jongeren de vernielingen vervelend vinden en er voor hun gevoel snel naar hen gekeken wordt, is gesproken over een actie vanuit jongeren die de bewustwording over vernielingen in zijn algemeenheid moet vergroten”, aldus B&W in een antwoord op de gestelde vragen.

Uit de krant