Afbeelding
Foto: MV

Veel vragen rond verkeerde cijfers herwonnen bollengrond

Politiek Teylingen

Teylingen • “Er zijn fouten gemaakt in de oppervlakte van teruggewonnen bollengrond, maar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt”, zo ging wethouder Marlies Volten, namens B&W, iets door het stof. In de afgelopen raadscommissie Ruimte bespraken de commissieleden de handhaving van illegale paardenweitjes en moestuinen op bollengrond.

Door Nico Kuyt

Op basis van een evaluatierapport over de handhaving verscheen er al enige maanden geleden een nogal positief persbericht over de resultaten. Er zou 28 hectare aan bollengrond zijn herwonnen. Helaas bleek al snel de jubel te verbleken, want het cijfer was onjuist. Het moest 19 zijn. En Progressief Teylingen had nog zijn twijfels of ook dit wel juist was. “Niet een rekenfoutje, maar een miskleun’, vermoedde de fractie. “Wij zijn onjuist geïnformeerd”, uitte het CDA, een doodzonde in de politiek, want dan neemt de raad beslissingen op foute info, “De raad moet ten alle tijden kunnen vertrouwen dat de gegevens juist en volledig zijn.” Beide fracties hadden in juni schriftelijke vragen ingediend. Het antwoord gaf aanleiding voor een agendering in de commissie. Het CDA stelde daar een salvo aan vragen over de wijze waarop het evaluatierapport en persbericht tot stand is gekomen. Hoe kon het gebeuren dat de cijfers niet juist waren? Hoe kon B&W het gevoel missen en de cijfers niet te hebben gecontroleerd? En in welke mate was de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) betrokken geweest? De wethouder zegde toe al deze te beantwoorden, maar heeft daarvoor wel enige tijd nodig.

Vervelend

En ook de overige fracties waren benieuwd naar de antwoorden en het nieuwe evaluatierapport dat op dit moment wordt opgesteld. In de commissie weerhielden zij zich ervan om nu al een mening te geven, maar nog even de nieuwe informatie af te wachten. 

Het CDA wenste tenslotte een toezegging van de wethouder dat zulke zaken niet meer zullen voorkomen. “Daar zal B&W zeker naar streven. Wij vinden het net zo vervelend als u”, besloot de wethouder.

Legaliseren

Vooraf aan de vergadering kwamen nog twee insprekers naar het spreekgestoelte. Een bestuurslid van de stichting Waarom Weg beklemtoonde dat niet voorbij mag worden gegaan aan het sociale- en welzijnsbelang van de honderden gebruikers van de moestuintjes en dierenweitjes en vroeg om het organiseren van een breed overleg samen met de vijf bollenstreekgemeenten en alle belanghebbenden. 

Een vertegenwoordiger van de Vrije Ondernemers Noordwijk bepleitte het alternatief grondgebruik en legaliseren, want het handhaven levert economisch niets op. Vrijgekomen percelen gaan niet meer renderen en zullen vervuilen, zo was zijn mening. Het zorgde voor een illegaal applaus vanaf de publieke tribune, die gevuld was met gebruikers van de gronden.

Uit de krant