De rijksoverheid startte afgelopen zomer een campagne tegen huiselijk geweld en hierover in gesprek te gaan om iemand te helpen. | Foto: pr
De rijksoverheid startte afgelopen zomer een campagne tegen huiselijk geweld en hierover in gesprek te gaan om iemand te helpen. | Foto: pr Foto: pr

Gemeenteraad spreekt verder over visie aanpak huiselijk geweld

Politiek Teylingen

Teylingen • De gemeenteraad gaat nog nader spreken over een zienswijze op de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld. Een aantal fracties wilden bij de voorbespreking in de raadscommissie Welzijn nog wel een verscherping in de tekst. De centrumgemeente Leiden stelt deze visie vast, die krijgt ook het geld van het Rijk, maar de Teylingse gemeenteraad heeft de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

door Nico Kuyt

De huidige visie ‘Geweld hoort nergens thuis’ loopt af in 2023, dus een nieuwe moet worden opgesteld. Een nogal zwaar onderwerp. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de grootste geweldsproblemen in de Nederlandse samenleving. Het is veelal een verborgen kwaal. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld die meestal in combinatie optreden, zoals lichamelijk, psychisch, seksueel geweld, financieel misbruik en stalking. De visie wil het geweld voorkomen of zo vroeg mogelijk signaleren en adequaat reageren om het zo snel mogelijk en duurzaam te stoppen. Kinderen krijgen speciale aandacht, omdat zij extra kwetsbaar zijn.

Aanvulling

B&W heeft een zienswijze opgesteld met een aantal opmerkingen. Bijvoorbeeld dat er meer aandacht besteed moet worden om het gebruik van de meldcode onder huisartsen te bevorderen. Zij vervullen een belangrijke signalerende rol, maar die blijft achter. De meldcode is verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Ook moet er meer aandacht besteed worden aan het voorkomen van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. En naast de aanpak van ouderenmishandeling, ook ingegaan worden op de aanpak van gendergerelateerd geweld en complexe scheidingen.

Femicide

De ChristenUnie wenste nog een aanvulling om als aandachtspunt femicide op te nemen. Dit is de meest extreme vorm van geweld tegen vrouwen, namelijk een moord op een vrouw of meisje omdat ze een vrouw is. Organisaties werken volgens de fractie onvoldoende samen. De Partij voor Teylingen voegde daar de lhbtiq+ jongeren aan toe. Zij maken drie keer meer geweld mee dan de algemene bevolking en stuitten soms op onbegrip. Van hen kampen 1 op de 7 meisjes en 1 op de 8 jongens met depressieve klachten en het zelfmoordpercentage is hoog. Het CDA wees er op zijn beurt op dat er wel wordt gesproken over gezinnen, maar het geweld komt ook voor bij (ex-)partners die niet bij elkaar wonen. PvdA, Trilokaal en GroenLinks mistten weer de preventie. De angst leefde dat er veel gepraat gaat worden en weinig actie.

De visie wordt op 14 december verder behandeld. De wijzigingsvoorstellen krijgen dan een bespreking. In de aanloop naar de raad kunnen deze nog worden samengevoegd en aangepast.

Uit de krant