Afbeelding
Foto: pr.

Gemeenten onderzoeken mogelijkheden aardwarmte

Politiek Regio Teylingen

Regio • Raadsleden van de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk bezochten vorige week een informatiebijeenkomst over de mogelijkheden van aardwarmte in de regio. Aardwarmte biedt de Duin- en Bollenstreek de kans om op grote schaal het energiegebruik te verduurzamen.

Het gaat om warmte uit de aarde op 2 of 3 kilometer diepte. Het warme water wordt hiervandaan naar boven gehaald en geeft zijn warmte af aan een warmtenet. Het afgekoelde water gaat direct de aarde weer in. Via het water in het warmtenet gaat de warmte naar woonwijken en bedrijven.

Boorlocatie in Noordwijk

Aardwarmte Rijnland is een samenwerking van Shell, D4 en netbeheerder Firan. Zij legden de raadsleden uit welke mogelijkheden zij zien voor de regio. In Noordwijk is er al een plek waar aardwarmte naar boven gehaald kan worden. Er zit voldoende warmte voor verwarming en warm tapwater voor alle huizen in de regio. De raadsleden reageerden enthousiast, al hadden zij nog veel vragen. Want is aardwarmte betaalbaar? Hoe bepalen we waar het warmtenet wel en niet komt? Welke risico’s zijn er?

Nog veel vragen

In het komende jaar wordt verder onderzocht wat nodig is voor aardwarmte in de regio. Riet Austie, wethouder van Lisse: ‘We moeten nog bepalen welke rol en verantwoordelijkheden de gemeenten op zich willen nemen. We wachten op de nieuwe Warmtewet die hopelijk snel wordt aangenomen. En natuurlijk zijn ook de kosten voor bewoners en bedrijven belangrijk. Wat is haalbaar, in welke wijken. Wat willen inwoners? Hoe past alles in de ruimte boven én onder de grond? En aardwarmte is niet de enige oplossing en is niet overal de beste oplossing. We hebben dus nog heel wat uit te zoeken.’

Voorkeur voor warmtenet 

De gemeenten hebben een voorkeur voor een gezamenlijk warmtenet. Heleen Hooij, wethouder van Teylingen: ‘Als iedereen een eigen warmtepomp neemt, komen we in de problemen met ons elektriciteitsnet. We hebben dan niet genoeg elektriciteit om de pieken in de winter op te vangen. Met een warmtenet wordt het elektriciteitsnetwerk minder belast. En we hoeven veel minder stroom op te wekken in onze gemeente. We verwachten ook dat een gezamenlijk warmtenet minder gaat kosten dan bijvoorbeeld een warmtepomp voor ieder huis.’

Regionaal samenwerken is logisch

De wethouder van Hillegom, Karin Hoekstra, ziet de samenwerking in de Duin- en Bollenstreek als een belangrijke voorwaarde. ‘We kunnen dit als gemeente niet alléén omdat het gaat om een grote warmtebron en grote investeringen. Samenwerken met onze buren is logisch omdat onze dorpskernen dicht bij elkaar liggen. We moeten samen kijken hoe we vraag en aanbod van warmte bij elkaar krijgen. Het vraagt om goed onderzoek en zorgvuldige keuzes. We zitten pas in de eerste fase.’

Meer duidelijkheid voor 2025

Wethouder van Noordwijk, Theo Alkemade, voegt toe: ‘We kunnen dus nog niet definitief zeggen of het warmtenet er komt, waar het komt en wanneer. Maar we zijn positief en steunen het initiatief van harte. Het streven is om voor 2025 meer duidelijkheid te hebben. We maken ons hard voor duurzame warmte voor iedereen, betrouwbaar, betaalbaar en realistisch. De eerste stap is energie besparen en isoleren. Want welke oplossing er ook komt voor duurzame warmte, goed geïsoleerde huizen zijn altijd belangrijk.’

Meer informatie is te vinden op www.aardwarmterijnland.nl en www.allesoveraardwarmte.nl

Uit de krant