Afbeelding
Foto: MV

Fors meer betalen voor afvalstoffen

Politiek Teylingen

Teylingen • Enkele fracties hebben aangegeven niet in te kunnen stemmen met de nieuwe tarieven voor afvalstoffenheffing. Die worden fors hoger. De raadscommissie Bestuur besprak vorige week de nieuwe tarieven voor de lokale belastingen.

Door Nico Kuyt

De afvalstoffenheffing moet alle kosten dekken die met de verwerking van het afval te maken hebben. Wel is er jaren geleden een potje ingesteld uit de algemene reserve om het verlies voor de gemeente aan kosten te compenseren, met name voor het restafval. De verwachting leefde destijds dat dit minder zou gaan worden. Maar het omgekeerde is het geval. Inflatie en hogere kosten, het potje is leeg. “Dit jaar is nog 800.000 euro uit de algemene reserve gehaald en nu proberen we het zonder een greep daarin. Met name meerpersoonshuishoudens gaan 108,70 meer betalen en dat is fors”, erkende ook wethouder Heleen Hooij. Maar het steeds blijven bijplussen is ook geen oplossing. Een aantal fracties ging weliswaar met enig gemor akkoord. Volgend jaar zal de heffing worden geëvalueerd en dan zal blijken of het een ‘rechtvaardig’ tarief was, meende het CDA. 

‘Onbetaalbaar’

Maar Progressief Teylingen (PT) was tegen. “Het wordt voor een grote groep onbetaalbaar”, stelde Dion Piket (PT). Ook mankeerde er volgens deze fractie veel aan de korting die inwoners krijgen op het minder aan de straat zetten van de bakken. De Partij voor Teylingen vond de ophaal soms ‘inferieur’ en waarom dan meer betalen? Forum voor Democratie legde zich eveneens dwars tegen die verhoging. De overige fracties konden wel instemmen, maar met zorgen. Met name de ChristenUnie wierp zich in de bres voor hen die de heffing niet meer kunnen betalen. De wethouder wees naar de regeling voor kwijtschelding. 

Niet kostendekkend

“Als wij nu niks doen dan is het voor de zesde keer niet kostendekkend. We zijn er al een paar jaar fors mee aan het stoeien. We proberen de kosten laag te houden, kijken of het naar beneden kan”, zo antwoordde Hooij op vragen van de VVD. De verordening gaat naar de gemeenteraad voor een besluit, de laatste voor het kerstreces. Deze moeten nog dit jaar worden aangenomen, anders zijn er geen tarieven meer. Nu, dat zou echt een greep uit de algemene reserve worden.

Uit de krant