Na de herinrichting van de Herenweg is de oversteeksituatie voor fietsers veranderd. | Foto: pr.
Na de herinrichting van de Herenweg is de oversteeksituatie voor fietsers veranderd. | Foto: pr. Foto: pr.

Onduidelijke versmalling Herenweg leidt tot ongelukken

Politiek Warmond

Warmond • Een onduidelijke verkeerssituatie op de Herenweg zorgt voor verwarring onder de fietsers. Die zouden moeten oversteken, maar op de weg staat een pijl om rechtdoor te gaan. En dat leidt tot ongelukken, zo bleek in de raadscommissie Ruimte.

Door Nico Kuyt

Een inwoonster uit Warmond kwam vorige week de raadscommissie toespreken over een gevaarlijke situatie op de vernieuwde Herenweg en dan met name de versmalling ter hoogte van het voormalige gemeentehuis. Op 14 september viel zij daar tegen het wegdek. Ze botste tegen de versmalling met paal, werd over de fiets gelanceerd en belandde met een smak op de weg. De kin schuurde over het asfalt en kreeg een ernstige kneuzing aan het rechterbeen, kwetsuren die de zorg van een huisarts benodigden. “Op de fietsstrook staat een pijl om rechtdoor te gaan. Het door de gemeente in het verlengde van de fietsstrook geplaatste obstakel is daarom onverwacht, lager dan een stoep en heeft geen opvallende kleur. Een gevaarlijke situatie. De bedoeling is dat fietsers oversteken naar het fietspad. Echter dan moeten ze al fietsend twee maal een haakse bocht maken en dat is natuurlijk onmogelijk. Ik zie ook dat toeristen op huurfietsen gewoon doorfietsen en niet oversteken. Dan moeten zij langs de versmalling fietsen en krijgen pas later in de gaten dat ze moeten oversteken”, aldus de inspreekster, die vroeg om een verbetering van de situatie.

Gebrekkige communicatie

De inspreekster pleitte ook voor een beter contact met de inwoners. Zij had over de situatie een mail gestuurd naar de gemeente, maar kreeg geen antwoord. Bij een bezoek aan de gemeente bleek dat de mail niet gevonden kon worden. Zij deed een melding op Fixi, kreeg weer geen reactie. Om de vierde keer haar zorgen kenbaar te maken, sprak zij nu in de raadscommissie in. Daar kreeg zij van de leden alle aandacht en enkele fracties toonde medeleven. Wethouder Reny Wietsma zegde toe na te gaan waarom de mail niet is aangekomen. Zij gaf aan dat de herinrichting van de weg net klaar is en er nu een evaluatie gaat plaatsvinden waar de oversteek wordt meegenomen. Zij uitte excuses namens B&W voor het ervaren ongeluk en de iets uitgedaagde communicatie.

Uit de krant