Logo deteylinger.nl
Annie Vergeer-de Groot en Steven Schrader bevestigen de plaquette in de hal van Sassembourg. | Foto: pr.
Annie Vergeer-de Groot en Steven Schrader bevestigen de plaquette in de hal van Sassembourg. | Foto: pr.
Sassenheim

Plaquette voor Stichting Stimulering Seniorenhuisvesting Teylingen

  Verenigingen

Sassenheim • In april 2008 was een aantal senioren het wachten op de start bouw van Sassembourg meer dan beu. Onder leiding van wijlen Wim Barnas presenteerden zij zich in de toenmalige Schutse als 'Vrienden van SassemBourg'. Tegenwoordig heet de stichting SSST en ondanks dat Sassembourg er staat, is hun rol nog lang niet uitgespeeld.

Toen het licht voor SassemBourg uiteindelijk op groen stond werd de naam veranderd in Stichting Stimulering Seniorenhuisvesting Teylingen, kortweg SSST. Stil zijn was trouwens niet de bedoeling. Uit naam van uiteindelijk ruim 180 leden bleven zij druk uitoefenen om de zaken rond Sassembourg te bespoedigen. Dat was nodig vond bestuurslid Hannie Tijdeman destijds: "Een aantal leden vraagt zich af of ze het nog mogen meemaken," zo verwoordde zij de frustratie van het wachten.

Steven Schrader, directeur van Woonstichting Vooruitgang, herinnert zich die laatste woorden nog goed: "Dat was begin 2012 op een bijeenkomst in 't Onderdak. We gaven een presentatie met een 3D voorstelling van Sassembourg aan de ruim 200 aanwezigen. Hoewel men het ontwerp prachtig vond overheerste toch de frustratie dat het zolang duurde".

Niet vergeten

Sassembourg staat er inmiddels ruim een jaar. Annie Vergeer-de Groot, de huidige voorzitter van SSST, legt uit dat ze het belangrijk vindt dat de rol van de stichting niet wordt vergeten. Om te laten zien dat actievoeren loont en te benadrukken dat het nog steeds nodig is om de politiek en woningstichting alert te houden en aandacht te besteden aan kwalitatief goede huisvesting voor de steeds grotere groep senioren. "Het is niet zo dat we klaar zijn nu Sassembourg er staat," aldus Vergeer. Ze vertelt dat nu het zogenaamde 'passend toewijzen' een obstakel is voor senioren om naar geschikte huisvesting te verhuizen. "De huurprijs van kwalitatief goede huisvesting, wat ruimer bemeten en ook met voorzieningen als een recreatieruimte is nu eenmaal duurder dan een standaard appartement. Senioren met een smallere beurs komen daar nu niet meer voor in aanmerking." Er is nog genoeg te doen daarom bekijkt de stichting wat haar rol in de toekomst kan zijn.

Meer berichten