Logo deteylinger.nl
Antoon de Vroomen wordt benoemd tot erelid van St. Matthias. | Foto: pr.
Antoon de Vroomen wordt benoemd tot erelid van St. Matthias. | Foto: pr. (Foto: pr.)

Voorzitter De Vroomen neemt afscheid van St. Matthias

  Verenigingen

Warmond • Antoon de Vroomen heeft na twaalf jaar de voorzittershamer overgedragen aan Paul Stol. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de muziek- en toneelvereniging, op maandag 8 april, nam hij afscheid.

De Vroomen werd in 2007 benoemd en is voor St. Matthias in staat geweest de nodige hindernissen, die een vereniging in een relatief kleine kern als Warmond tegenkomt, te overwinnen. Onder zijn bezielende leiding heeft St. Matthias zich kunnen ontwikkelen tot een goed georganiseerde vereniging, waarin de leden hun gewaardeerde hobby kunnen uitoefenen. Een vereniging die al 100 jaar een grote culturele waarde binnen de Warmondse gemeenschap vertegenwoordigt. De Vroomen is benoemd tot erelid van St. Matthias.

Tijdens de vergadering werd ook afscheid genomen van Els Versluijs. Zij heeft twaalf jaar in het bestuur gezeten als afvaardiging van de afdeling toneel. Ze wordt opgevolgd door Anne Schavemaker. Versluijs neemt geen afscheid van het podium en blijft wel actief lid van het toneel.

Meer berichten