Geen lotenverkoop in de kraam, maar alleen via enveloppen en op aanvraag.
Geen lotenverkoop in de kraam, maar alleen via enveloppen en op aanvraag. Foto: archief/pr.

Lotenverkoop Zonnebloem levert al 1.200 euro op

Verenigingen Warmond

Warmond • Hoewel er nog steeds Zonnebloemloten gekocht kunnen worden, kan de Warmondse afdeling nu al uitgaan van een uitstekende verkoop. Er kan al 1.200 euro op de rekening worden bijgeschreven.

Omdat de lotenverkoop dit jaar niet aan de deur kon plaatsvinden, vanwege de coronamaatregelen, was gekozen voor een huis-aan-huis bezorging van enveloppen, waarin de kopers hun geld konden doen. Daarna werden de loten zo snel mogelijk bij de mensen thuis bezorgd. Op deze manier zijn er bijna 800 loten verkocht. 

Envelop

Al gauw bleek het aantal aangevraagde Zonnebloemenveloppen te weinig, zodat niet alle Warmonders van deze service gebruik hebben kunnen maken. Gelukkig kunnen er nog steeds loten aangevraagd worden per email, bij Miriam Langemaire, via zonnebloemlotenwarmond@ziggo.nl. Of even met Miriam bellen: 071-3011417. 

Opbrengst naar activiteiten voor ouderen

De opbrengst van de loten die in Warmond worden gekocht wordt bijna geheel besteed aan Warmondse activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Het is hartverwarmend dat zoveel Warmonders op deze manier hun dorpsgenoten een steuntje in de rug willen geven. Door de lotenverkoop beschikt Zonnebloemafdeling Warmond nu over bijna 1200 euro en ze dankt alle gulle gevers voor hun bijdrage.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant