Greenport Duin en Bollenstreek verkent haalbaarheid kleinschalige windturbines
Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Regio

Greenport Duin en Bollenstreek verkent haalbaarheid kleinschalige windturbines

  Zakelijk

Regio • Greenport Duin- en Bollenstreek zoekt ondernemers in het sierteeltcluster om met kleinschalige windturbines duurzame energie op te wekken. Een eerste inventarisatie van deelnemers uit de teelt/broeierij, handel en export en logistiek in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen is deze week gestart. Dit haalbaarheidsonderzoek past bij de ambitie om als sierteeltcluster in 2040 klimaatneutraal te zijn en daarmee de klimaatdoelen van de overheid te ondersteunen. 

In het landelijk gebied is een effectieve oplossing de combinatie van zon en wind om de energie op te wekken, schrijft de Greenport. Windenergie wordt (ook) opgewekt op momenten dat zonnepanelen minder opwekken (’s nachts en in de winter) en wordt geleidelijk over de dag geleverd. Dit levert naast de economische voordelen voor de ondernemer ook een voordeel op voor de netwerkbeheerder. Op het bestaande elektriciteitsnet kunnen nog kleinschalige windturbines worden toegelaten. 

Om te polsen wat de belangstelling is van ondernemers om een windturbine bij hun bedrijf mogelijk te maken, roept de Greenport bedrijven op zich te melden. De bedrijven worden door de Greenport ondersteund met een quickscan om de kansen voor het bedrijf en de locatie te valideren. Zo ontstaat een overzicht van potentiële locaties waaraan in samenspraak met de lokale gemeenten verder invulling kan worden gegeven.

Klimaatneutrale Greenport in 2040

Recent publiceerde Greenport Duin- en Bollenstreek een ambitieus plan: klimaatneutraal in 2040. De Greenport zoekt daarbij naar de optimale balans, een minimale impact op het landschap en een optimale verduurzaming van de bedrijven. Omdat zonnepanelen al veel worden toegepast, wil de Greenport nu weten wat de mogelijkheden zijn voor kleinschalige windturbines. Ondernemers dragen met kleinschalige windturbines bij aan energietransitie in de regio. De Greenport ondersteunt, in samenwerking met Anthos, Bedrijfsleven Bollenstreek, Glastuinbouw NL, KAVB Kring Bloembollenstreek en LTO Noord Duin- en Bollenstreek, ondernemers met een quickscan naar de opbrengst van een windturbine.

Meedoen

Greenport Duin- en Bollenstreek heeft LTO Noord gevraagd het onderzoek uit te voeren, omdat zij al uitgebreide kennis hebben op dit gebied. Ondernemers die voorop willen lopen en kijken of een kleinschalige windturbine een economisch voordeel levert voor hun bedrijf kunnen zich melden via https://www.ltonoord.nl/windenergie.

Meer berichten