Logo deteylinger.nl
<p>Bestuurlijke rust en samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een bloeiende regionale economie. | Foto: pr.</p>

Bestuurlijke rust en samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een bloeiende regionale economie. | Foto: pr.

Regio

Plannen genoeg, uitvoeren nu!

  Zakelijk

“Wie zijn wij als Duin- en Bollenstreek? Weet wie je bent en stem daar je ambities op af. De uitdagingen zijn bekend, ambities en plannen genoeg bij de Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB). Tijd om samen de Economische Agenda met projecten te gaan uitvoeren. Woorden in daden omzetten. Breng dynamiek in de regionale economie door te vernieuwen en te verbinden. De bestuurlijke rust en samenwerking tussen gemeenten is nu op orde. Een belangrijke voorwaarde voor een bloeiende regionale economie.”

Door Jos Draijer

Met deze ferme oproep deed de Commissaris van de Koning Jaap Smit de aftrap voor het (vanwege corona digitale) Economic Forum in NH Leeuwenhorst op 4 februari. Het congres was voortreffelijk georganiseerd door de EBDB in samenwerking met de Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. Veel sprekers en deelnemers en ruimte voor digitaal netwerken in de middagpauze dat 302 matches opleverde.

Sectoren zijn hard geraakt door de coronacrisis

Een congres voor en door de regio Duin- en Bollenstreek met als hoofdthema: samenwerken aan economische dynamiek in de regio met behoud van de open ruimte.

Sectoren zoals toerisme, cultuur sport en recreatie, horeca, winkels, logistiek en vervoer zijn hard geraakt zijn door de coronacrisis, zo blijkt uit de Blaauwberg rapportage over de economische staat van de regio. In de teeltsector is herstel ingezet, meldde Kees van der Zwet, voorzitter van de stichting Greenport: …“in 2020 is ruim voor een miljard meer geëxporteerd.”

Maar krapte op de arbeidsmarkt, de juiste aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en vergijzing van de bevolking zijn uitdagingen die om actie vragen. Veel mensen wonen in de Duin- en Bollenstreek maar werkt erbuiten. Er is een onnodige ‘braindrain’ van jonge ondernemende mensen naar kennissteden terwijl de ‘high tech sector’ hier volop kansen biedt. “Space Business Park in Noordwijk is een broeinest van innovatie met een enorme spin-off voor de regio”, merkte Commissaris Jaap Smit op.

“De grootste economische uitdaging voor de streek is daarom het samen uitvoeren van de gekozen projecten van de Economische Agenda”, benadrukt Lars Flinkerbusch, directeur/bestuurder van de EBDB. Daarmee verwoordde hij goed het algemeen gevoel van de congresdeelnemers dat concrete actie nu vereist is. De kansen liggen er in de thema’s Greenport, Space, Gezondheid en Toerisme. Maar wel in balans met de leefbaarheid en open ruimte.

Want op de vraag van de uitstekende dagvoorzitter Joost Hoebink of economische ontwikkeling en bollenteelt samen gaan antwoordde maar liefst 82 procent ja en 18 procent nee.

Voorwaarde voor die economische en duurzame ontwikkeling is wel dat de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek sterk verbeterd wordt, zo bleek uit een peiling onder de congresdeelnemers.

Meer berichten