Logo deteylinger.nl
Tijdens de excursie door Hooghkamer overhandigde Lodewijk Hoekstra onder applaus van de raadsleden het NL Gebiedslabel voor fase 3 aan wethouders Marlies Volten en Arno van Kempen, Yvonne van der Hulst, directeur van Van der Hulst Bouwbedrijf, en Gert-Jan Hanekamp, ontwikkelingsmanager bij Heijmans.
Tijdens de excursie door Hooghkamer overhandigde Lodewijk Hoekstra onder applaus van de raadsleden het NL Gebiedslabel voor fase 3 aan wethouders Marlies Volten en Arno van Kempen, Yvonne van der Hulst, directeur van Van der Hulst Bouwbedrijf, en Gert-Jan Hanekamp, ontwikkelingsmanager bij Heijmans. (Foto: pr.)
Voorhout

Hooghkamer behaalt duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel

  Zakelijk

Voorhout • Voor de derde en laatste fase van Hooghkamer ontvingen de bouwbedrijven en de gemeente uit handen van Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel het duurzaamheidspredicaat NL Gebiedslabel.

Tuinman Hoekstra overhandigde het label op zaterdag 2 oktober, tijdens een excursie van de gemeenteraad in de nieuwe wijk. Het NL Gebiedslabel voor fase 3 werd uitgereikt aan wethouders Marlies Volten en Arno van Kempen, Yvonne van der Hulst, directeur van Van der Hulst Bouwbedrijf, en Gert-Jan Hanekamp, ontwikkelingsmanager bij Heijmans. Hooghkamer bereikte het één-na-hoogst mogelijke label, een B. 

In Hooghkamer komen in totaal 882 woningen, waarvan de laatste in 2022 in aanbouw worden genomen. Van der Hulst Bouwbedrijf en Heijmans waren elk grondeigenaar in het plangebied. In gezamenlijkheid en samenspraak met de gemeente hebben zij met stedenbouwkundig bureau Kokon het plan voor fase 3 voor Hooghkamer gemaakt. De wijk wordt in drie fasen gerealiseerd. De eerste fase werd in 2012 in aanbouw genomen en fase 3 is inmiddels nagenoeg gereed.

NL Gebiedslabel

Om hun gezamenlijke ambities te formuleren en te monitoren dat deze ook daadwerkelijk bereikt zouden gaan worden, is gekozen om te werken met het NL Gebiedslabel. Het NL Gebiedslabel maakt duurzame gebiedsontwikkeling meetbaar en inzichtelijk en beoordeelt deze op onafhankelijke wijze. Het staat onder toezicht van een Wetenschappelijke Raad van Advies. Het NL Gebiedslabel is een initiatief van tv tuinman Lodewijk Hoekstra en landschapsontwerper Nico Wissing, die hiervoor de organisatie NL Greenlabel oprichtten. Door middel van 7 hoofdindicatoren en 21 subindicatoren wordt een ontwerp getoetst op het gebruik van duurzame materialen, de omgang met biodiversiteit en landschappelijke waarden, bodem en water, mobiliteit en gezondheid. Daarnaast wordt gekeken naar de wijze waarop wordt geborgd dat een duurzame omgeving in de toekomst duurzaam in stand wordt gehouden. Het NL Gebiedslabel geeft tevens invulling aan meerdere ‘Sustainable Development Goals’, zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Lodewijk Hoekstra complimenteerde de ontwikkelaars en de gemeente met dit behaalde resultaat. “Het is een zoektocht en leerproces geweest, dat concrete mooie resultaten heeft opgeleverd. Zo zijn in de wijk allerlei natuurinclusieve maatregelen gerealiseerd, zoals 78 zwaluwkasten en ruim 2 kilometer natuurvriendelijke oevers. Gekozen is voor een variatie aan inheemse boomsoorten en biodiverse beplanting. Ook is goed rekening gehouden met een klimaatadaptieve waterhuishouding, het beperken van hittestress en zijn duurzamere materialen in de openbare ruimte gebruikt..”

Gemeenteraad op excursie

De gemeenteraad deed tijdens een excursie woningbouwplannen in de regio aan om inspiratie en kennis op te doen voor de plan- en besluitvorming over de volgende nieuwbouwwijk in Voorhout: Nieuw Boekhorst. Heijmans is één van de grondeigenaren in dat project.  Begin komend jaar hoopt de gemeenteraad te kunnen besluiten over de plannen voor Nieuw Boekhorst.

Aansluitend aan de overhandiging vervolgde de gemeenteraad haar excursie, waarbij ze enkele inspirerende buurten in Pijnacker-Zuid bezocht, om vervolgens af te sluiten met een rondwandeling door de wijk Mossenest in Noordwijkerhout. 

Meer berichten