Logo deteylinger.nl
De AED aan de buitenkant van het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein. Wethouder Arno van Kampen benadrukt het belang van de kastjes. | Foto: PvK
De AED aan de buitenkant van het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein. Wethouder Arno van Kampen benadrukt het belang van de kastjes. | Foto: PvK
Voorhout

AED juist ook buiten de deur van belang

  Zorg & Welzijn

Voorhout • Bij het bestuurscentrum in Voorhout werd op maandag 30 oktober een AED kastje in gebruik genomen. Niet in de ware zin des woords, want wethouder Arno van Kempen hoefde gelukkig niet echt in actie te komen. Wel gaf de wethouder een korte toelichting over de noodzaak van het buiten aanbrengen van de kastjes.

Door Piet van Kampen

Het is een goede en belangrijke ontwikkeling dat er steeds meer AED kastjes bij bedrijven, verenigingen, instellingen en particulieren worden geïnstalleerd. Een Automatisch Externe Defibrillator (AED) is een toestel dat gebruikt wordt bij een persoon met een acute circulatiestilstand. De AED dient een elektrische schok toe om het hart weer in een normaal ritme te brengen. Het kan mensenlevens redden.

Vrijwilligers

Voorwaarde is wel dat er voldoende vrijwilligers zijn die kennis van zaken hebben om goed met de AED om te gaan. Een werkgroep van de gemeente Teylingen zet zich actief in om de al aanwezige kastjes en de nog te plaatsen kastjes vooral buiten op het pand aan te brengen. Zodoende kan er als een bedrijf of instelling gesloten is, toch gebruik worden gemaakt van de hulpmiddelen. Ook probeert de werkgroep zoveel mogelijk mensen te benaderen om zich als vrijwilliger bij de stichting Hartveilig Wonen aan te melden.

Overbruggen

Het nut van de AED kastjes heeft zich in de praktijk bewezen. Belangrijk is dat de kastjes geregistreerd zijn en de vrijwilligers bij een netwerk zoals Hart Veilig Wonen zijn aangesloten. Bij een calamiteit wordt 112 gebeld en die geeft de melding door aan de vrijwilligers. Binnen een straal van 1 kilometer wordt de vrijwilliger verzocht om zo snel mogelijk met een kastje naar de plaats des onheils te komen en binnen een straal van 750 meter wordt er dringend verzocht om direct –al dan niet met kastje- naar de plaats toe te gaan. Met de deskundigheid kan eerste handreanimatie worden toegepast. Dit kan dan zo snel mogelijk daarna met de AED worden overgenomen totdat de gewaarschuwde ambulance ter plaatse is. Het is van groot belang om kordaat handelen en de tijd overbruggen totdat de hulpdienst gearriveerd is. Des te meer geregistreerde kastjes en hulpverleners, des te beter. Het is een kwestie van mensenlevens redden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via www.hartveiligwonen.nl.

Meer berichten