Logo deteylinger.nl
Foto: Caroline Spaans
Teylingen

Welzijn Teylingen onderzoekt inzet respijtzorg voor mantelzorgers

  Zorg & Welzijn

Teylingen • Welzijn Teylingen en WelzijnsKompas Hillegom-Lisse onderzoeken of de inzet van vrijwilligers een oplossing zou kunnen zijn om mantelzorgers te ondersteunen. Zij vragen inwoners van Teylingen mee te helpen met dit onderzoek door op hun website een korte enquête in te vullen.

Zorgen voor een familielid of iemand anders die dierbaar is, is voor veel mensen vanzelfsprekend. Als dat meer tijd en aandacht vraagt dan spreken we van mantelzorg. Soms wordt mantelzorg teveel. Dan kan het nodig zijn om een vrijwilliger in te zetten zodat de mantelzorger wat meer ruimte en rust krijgt. Deze vrijwilligers worden 'respijtvrijwilligers' genoemd. De mantelzorger kan door hun inzet bijvoorbeeld een eigen hobby blijven uitoefenen, tijd hebben voor de administratie of boodschappen doen.

Inzetten van vrijwilligers vraagt zeker in mantelzorgsituaties grote zorgvuldigheid. Het moet voor alle partijen goed en vertrouwd geregeld zijn, voor de mantelzorger, de zorgvrager en de vrijwilliger.

Enquêtes

Om te bepalen of het mogelijk is zo'n vrijwilligersdienst op te zetten, wordt aan mantelzorgers en (potentiële) vrijwilligers gevraagd om mee te denken. Dat kan via een enquête; invullen kost ongeveer 10 minuten tijd. Voor mantelzorgers en hun zorgvragers is er een enquête over hun wensen met betrekking tot vrijwilligers. Voor vrijwilligers is er een enquête over wat zij interessant zouden vinden, welke activiteiten en taken zij wel en niet willen. De enquete is te vinden via deze link

Om een goed beeld te kunnen vormen horen de welzijnsorganisaties graag uit allerlei leeftijdsgroepen hoe hier tegenaan gekeken wordt.

Begin 2018 zullen de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Meer berichten