Logo deteylinger.nl

Teylingen start bewustwordingscampagne rondom dementie

  Zorg & Welzijn

Teylingen • Gemeente Teylingen start volgende week een bewustwordingscampagne rondom dementie. Via verschillende online en offline kanalen wordt de komende tijd aandacht besteed aan dit onderwerp.

De gemeente Teylingen wil graag een dementievriendelijke gemeente zijn. Een gemeente waar ook mensen met dementie veilig en prettig kunnen leven. En waar inwoners, winkeliers en verenigingen weten hoe ze dementie kunnen herkennen en het beste kunnen omgaan met mensen die dementie hebben.

Daarom heeft de gemeente de Facebookpagina Dementievriendelijk Teylingen gelanceerd. Ook in de gemeenterubriek krijgt het onderwerp de komende tijd aandacht en er worden flyers verspreid en posters opgehangen met daarop tien mogelijke signalen van dementie.

Dementie komt veel voor

Een op de vijf mensen krijgt op dit moment op enig moment de diagnose dementie. In Teylingen gaat het op dit moment om zo'n 650 mensen.

De kans dat we een van hen tegenkomen bij de slager, op straat of bij de sportvereniging is er dus zeker. En aangezien het aantal gevallen van dementie de komende decennia alleen maar toeneemt, is het belangrijk dat inwoners er meer over te weten komen.

Zodat zij goed kunnen reageren als iemand zich bijvoorbeeld ongewoon gedraagt, de weg naar huis niet meer weet of zonder aanleiding boos of angstig reageert.

Werkgroep actief

In Teylingen is al enige tijd een werkgroep actief bezig met het onderwerp, vanuit het Zorgpact. In het Zorgpact werken huisartsen, zorginstellingen, woningcorporaties, Welzijn Teylingen en de gemeente samen bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een beter en veiliger leefklimaat. Dementievriendelijk Teylingen is een van die projecten. Het is de wens dat vanuit de samenleving ook initiatieven ontstaan die bijdragen aan Dementievriendelijk Teylingen. Belangstellenden kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente.


Meer berichten