Logo deteylinger.nl
Margriet Duivenvoorde en Bep Kaptijn in Buurtkamer de Inloop. | Foto: Esther Luijk
Margriet Duivenvoorde en Bep Kaptijn in Buurtkamer de Inloop. | Foto: Esther Luijk (Foto: Esther Luijk)

Lustrum Buurtkamer de Inloop: vijf jaar koffie drinken met de buren

  Zorg & Welzijn

Teylingen •  Buurtkamer de Inloop vierde op woensdag 10 januari feest. Vijf jaar geleden opende de ontmoetingsplek de deuren in de naschoolse opvang op het Kagerplein in Sassenheim. Het was de eerste van de in totaal zeven Buurtkamers die nu gasten mogen ontvangen door heel Teylingen. Margriet Duivenvoorde, sociaal makelaar bij Welzijn Teylingen: "Onze vrijwilligers doen onbetaalbaar werk. De gasten kijken uit naar hun bezoek en gaan met een blij hart naar huis, dat is wat we graag zien."

Door Esther Luijk

Bep Kaptijn (67) is vrijwilligster van het eerste uur. Ze verwelkomt iedere woensdag- en vrijdagochtend de gasten en bezorgt ze een welkom gevoel. "Ik ben vanaf de eerste dag betrokken geweest", vertelt Bep. "Ik wilde niet thuis op de bank zitten toen ik in 2012 stopte met werken. Ik heb altijd als activiteitenbegeleidster in de zorg gewerkt, dus dit sloot er goed op aan. De vrijdagochtend is er sinds kort bijgekomen en is gericht op handwerken. De gasten nemen hun eigen handwerkje mee en ik help eventueel bij kleine reparaties aan kleding."

Niet langs elkaar heen leven

Buurtkamers zoals De Inloop zijn hard nodig, volgens Bep. "Vroeger was het heel anders. Je zat voor je huis op de stoep en dronk met elkaar een kopje thee. Iedereen kende elkaar. Dat is nu een heel stuk minder, de band tussen buren is niet meer vanzelfsprekend. Buurthuizen zijn belangrijk als we willen dat mensen niet langs elkaar heen leven."

De Buurtkamers zijn opgezet door Welzijn Teylingen om te voldoen aan de vraag naar een ontmoetingsplek. Margriet: "De maatschappij verandert. Mensen worden geacht langer thuis te blijven wonen en hulp en steun in hun directe omgeving te zoeken. 'Een goede buur is beter dan een verre vriend', geldt nog steeds. We proberen met de Buurtkamers mensen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken."

Luisterend oor

Het vrijwilligerswerk van Bep bestaat overigens uit meer dan alleen koffie schenken. "Natuurlijk zijn er ook de administratieve klusjes en dergelijke, maar je bent vooral een luisterend oor," vertelt ze. "Je hebt als gastvrouw echt een signaleringsfunctie."

Een taak van Welzijn Teylingen is om de vrijwilligers te ondersteunen in hun werk. Ze geven daarom trainingen in het signaleren van problemen bij mensen. Bep: "Je gaat in gesprek met de mensen en houdt in de gaten hoe het met ze gaat. Als er dingen mis dreigen te gaan kan ik, in overleg met de gast, de adviseurs van Welzijn Teylingen inschakelen. Zij kunnen de mensen dan verder helpen."

Informatiepunt

In de toekomst wil Welzijn Teylingen de Buurtkamers tevens inrichten als informatiepunt voor sociale vragen, een plan dat nu bij De Inloop getest wordt. "Veel bezoekers zijn wat ouder en ze kunnen niet allemaal goed met de computer overweg", vertelt Margriet. "De Buurtkamers krijgen een laptop. Vragen als 'waar kan ik een taxi bestellen?' en 'hoe kom ik het snelst in Leiden?' kunnen de vrijwilligers dan makkelijk beantwoorden voor de gasten."

Margriet en Bep denken dat het doel van vijf jaar geleden, buurtbewoners stimuleren om elkaar te ontmoeten, behaald is. "Het is fijn om te merken dat de mensen die eerst schuchter in een hoekje zaten, zich nu vrij voelen en zelfs andere mensen meenemen", zegt Bep. "We merken dat de contacten buiten de Buurtkamer ook groeien. De mensen lopen niet meer langs elkaar heen zonder gedag te zeggen, maar zijn meer betrokken."
Margriet noemt twee dames als voorbeeld van een succesverhaal. "Het zijn twee oudere dames die altijd in hun eentje thuis naar de kerkradio luisterden. Door een ontmoeting in de Buurtkamer gaan ze nu samen naar de kerk, dat is toch geweldig?"

Meer berichten