Logo deteylinger.nl
Foto: pr

Bijeenkomst over keuzes in de laatste levensjaren

  Zorg & Welzijn

Sassenheim • Het Ouderenberaad Zuid-Holland Noord organiseert samen met KBO Teylingen en Welzijn Teylingen op donderdag 22 februari een thema- en discussiemiddag voor ouderen, familieleden en mantelzorgers, die meer informatie wensen over dilemma's en vragen rondom de laatste levensjaren.

Welke medische mogelijkheden zijn er? Welke keuzes kun je maken als je zorgbehoevend wordt? Wel of niet reanimeren? Weten mijn familieleden wat mijn wensen zijn als ik, bijvoorbeeld, een infarct krijg? Wie van mijn naasten gaat voor mij beslissen als dat nodig blijkt? Wat mag, wat kan?

Na de inleiding door mevrouw dr. Touwen, docent medische ethiek en recht in het LUMC, zal er een forum discussie gehouden worden door ervaringsdeskundigen en medische professionals. Aan het forum nemen deel: een huisarts uit Teylingen, een klinisch geriater van de Alrijne Zorggroep, een vrijwilliger namens de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig levenseinde, mevrouw Touwen en een deskundige op gebied van wilsverklaringen. Gespreksleider deze middag is dhr. Kohlbeck.

Na afloop van het inhoudelijk programma is het mogelijk om met de deskundigen door te praten.

Aanmelden

De bijeenkomst wordt gehouden in de Blauwe Zaal van de Julianakerk (Julianalaan 6, Sassenheim). De inloop is vanaf 13.30 uur, het programma start om 14.00 uur en duurt tot uiterlijk 17.00 uur. Deelname is gratis. In verband met een beperkt aantal plaatsen is aanmelden gewenst. Dat kan door een e-mail te sturen naar ouderenberaad@lumc.nl onder vermelding van 'Keuzes in de laatste levensjaren', naam en telefoonnummer. Of door te bellen naar 071-5268489. Vragen die deelnemers graag aan het forum willen stellen, kunnen ook al vooraf bij de aanmelding doorgegeven worden.

Meer berichten