Logo deteylinger.nl
Wanneer een gezins- of familielid psychische problemen heeft, heeft dat ook vaak gevolgen voor zijn of haar naasten.
Wanneer een gezins- of familielid psychische problemen heeft, heeft dat ook vaak gevolgen voor zijn of haar naasten.

Omgaan met een psychose voor familieleden en naasten

  Zorg & Welzijn

Voorhout • Op donderdag 21 februari start in Voorhout de cursus 'Omgaan met Psychose'. Een psychose is een ingrijpende ervaring voor betrokkene zelf, maar ook voor mensen uit de directe omgeving. In deze cursus staat het verminderen van de belasting van familie en naasten centraal. Ook is er ruimte voor uitwisseling en lotgenotencontact.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Aan deelname zijn materiaalkosten verbonden a 20 euro en kosten voor aanschaf van een boek. De cursus bestaat uit elf bijeenkomsten van elk twee uur en wordt ook gegeven aan de Componistenlaan 248 in Voorhout.

Deze cursus is bedoeld voor familie en naasten van mensen met een psychotische kwetsbaarheid. Aanmeldingen en vragen zijn welkom via preventie@rivierduinen.nl of bel naar 071 8908888 (vraag naar de afdeling preventie). Op www.rivierduinen.nl/agenda staat meer informatie over voorlichtingsavonden en cursussen bij GGZ Rivierduinen.

Meer berichten