Logo deteylinger.nl
Directeur Rinco Knoop heet de studenten van MboRijnland welkom.
Directeur Rinco Knoop heet de studenten van MboRijnland welkom. (Foto: pr.)
Voorhout

Pilot met leerlingen van MboRijnland bij de MareGroep

  Zorg & Welzijn

Voorhout • Tien MBO-studenten van het niveau 1-2 zijn op donderdag 29 januari gestart met een een hybride leerwerktraject bij de MareGroep, waarbij de leerlingen drie dagen in de week les krijgen en stage lopen in Voorhout.

MboRijnland en MareGroep richten hiervoor een Start Werkt traject in om deze studenten naar vervolgonderwijs of werk toe te leiden. Deze pilot start voor een periode van een (les)jaar. De studenten kunnen ervaring opdoen bij de verschillende afdelingen van MareGroep (van Schoonmaak en Bedrijfsrestaurant tot Groenvoorziening, Post of Elektromontage). Ook kunnen de studenten gedetacheerd worden.

Praktijk

"MareGroep heeft de juiste praktijkervaring en kan de benodigde structuur en praktijkbegeleiding bieden die deze studenten nodig hebben. Daarmee zijn ze de ideale samenwerkingspartner voor ons ", aldus Cynthia Romijn van MboRijnland. "Samen creëren we een leerwerkomgeving waarin de student optimaal kan leren."  Rinco Knoop, directeur MareGroep: "We zijn trots op deze samenwerking waarin we studenten kunnen ontwikkelen en een toekomstperspectief bieden. Ik hoop van harte op succes en uitbreiding op termijn."

Leerwerkweek

Tijdens het lesjaar zijn de leerlingen twee werkdagen in de week bij de Maregroep voor een combinatie van onderwijs en praktijk. Daarnaast hebben ze een lesdag bij Mbo Rijnland en een stagedag bij de MareGroep. De vijfde dag zijn ze thuis voor zelfstudie. De dagen starten met een gezamenlijke dagopening en ronden af met een gezamenlijke dagafsluiting.

Dependance

Gedurende de eerste acht tot tien weken werken de studenten aan werknemersvaardigheden, leren werken en leren leren. Persoonsvorming en sociale vaardigheden lopen als rode draad door deze weken heen. Na deze weken kiezen de studenten een beroepsprofiel waarin zij willen afstuderen en ligt het accent op het aanleren van vaardigheden van dit beroepsprofiel.  Mocht dit trajecten succes worden dan hebben MboRijnland en de MareGroep de intentie uitgesproken om een dependance in te richten bij de MareGroep van waaruit meerdere hybrideleerwerktraject kunnen starten.

Meer berichten