Logo deteylinger.nl
Els Koster en Maria Zwart over de nieuwe opzet. Jurylid Manon van Dijk was vanwege ziekte afwezig. | Foto: MV
Els Koster en Maria Zwart over de nieuwe opzet. Jurylid Manon van Dijk was vanwege ziekte afwezig. | Foto: MV (Foto: MV)

Jury hoopt op meer nominaties met nieuwe opzet van Teylinger Prijs

  Zorg & Welzijn

Teylingen • Dezelfde naam, maar een iets andere opzet. De Teylinger Prijs heeft begin dit jaar een kleine metamorfose ondergaan. Het doel: meer genomineerden, om zo meer projecten in het zonnetje te kunnen zetten.

De Teylinger Prijs wordt vanaf 2017 uitgereikt aan inspirerende vrijwilligersprojecten binnen de gemeentegrenzen. De gemeente wil dat graag omdat vrijwilligers in Teylingen belangrijk zijn, zegt jury-voorzitter Els Koster. Samen met raadslid Manon van Dijk en een HLT beleidsambtenaar vormt ze de jury. Koster, met een achtergrond als bestuurder bij een zorgorganisatie, weet hoe belangrijk vrijwilligers zijn. In Leiden zag ze hoe cliënten de meeste waardering hadden voor de inzet van de vrijwilligers. "Zij maakten hun dag een stukje zinvoller."

Waardering achteraf

Ook in Teylingen is het belang van vrijwilligerswerk al enige tijd doorgedrongen. In opdracht van de gemeente coördineert Welzijn Teylingen de uitreiking van de Teylinger Prijs. Maria Zwart faciliteert de jury sinds vorige zomer. Zij nam die taak over van Marian Kofoed. Samen met de jury keek zij opnieuw naar de prijs. Wat kon er anders? Wat is niet duidelijk? Zwart: "We kregen ook nominaties binnen voor projecten die eenmalig zijn of nog moeten starten. Maar die laatste passen bij Het Beste Idee, dat voor projecten is die nog in de opstartfase zitten. Met de Teylinger Prijs willen we juist waardering uitspreken voor een activiteit of project dat is afgerond en naar verwachting blijft bestaan."

Nieuwe criteria

En dus werden er drie nieuwe duidelijke criteria opgesteld. Koster: "Een van de eerste criteria die we hadden, was passie. Maar dat is helemaal niet onderscheidend, want vrijwilligers doen hun werk altijd met passie. We hebben het eerste criterium daarom aangepast naar 'Betekenisvol voor de samenleving'; het is van sociaal belang, zingevend, stimulerend om met een groepje iets voor de samenleving te doen." Het tweede criterium is 'Duurzaam verbinden'. "Dat klinkt misschien abstract, maar betekent vooral dat een activiteit of project voor de langere termijn een verbindend effect heeft. Men heeft er dus voor langere tijd plezier van, niet eenmalig. Ook wordt gekeken of de achterliggende organisatie kan binden en verbinden. Dat ze erin slagen vrijwilligers te boeien en te binden, ook voor langere tijd. Dat hebben we meer geaccentueerd." 

Tot slot is er nog 'Inspirerend'; een project moet anderen inspireren om ook aan de slag te gaan of iets soortgelijks te doen. "Het project dient dan echt als voorbeeld voor anderen."

De jury belt op

Verder is ook de aanvraag vereenvoudigd, de vier pagina's vol vragen zijn teruggebracht naar twee. Daarnaast belt een van de juryleden eerst voor extra informatie. Voorheen deden ze dat niet. Het verslag van het gesprek gaat naar alle leden en tijdens het juryberaad worden de winnaars gekozen. Na het eindoordeel worden alle genomineerden teruggebeld. Ze ontvangen ook allemaal een juryrapport en worden in de media genoemd. De winnaars krijgen vervolgens de cheque van 250 euro uitgereikt. Er zijn twee nominatierondes, de tweede van dit jaar duurt tot 14 september. Er kunnen per ronde twee winnaars zijn; maar dat kunnen er ook minder zijn. Aan de winnaars worden de cheques uitgereikt met pers erbij. Op 10 december is de uitreiking van de jaarprijs, de Teylinger Trofee en een cheque van 1.000 euro, waarbij voorafgaand voor het eerst een publieksstemming ook meeweegt in het eindoordeel van de jury.

Geen prijzen uitgereikt

De eerste ronde van dit jaar werden geen prijzen uitgereikt. Er kwam een beperkt aantal nominaties binnen, en die voldeden niet aan de criteria. Hoe vond Koster het om tot de conclusie te komen dat er geen winnaar(s) zouden zijn? "Nou, dat is niet positief." Heeft ze getwijfeld of de nieuwe criteria te streng zijn? "Ja, als ik voor mijzelf spreek, dan heb ik daar wel over gedacht." Zwart: "Aan de andere kant was het ook een bijzondere tijd, want door corona lagen veel organisaties stil of hadden juist wat anders aan hun hoofd. Daarnaast ontstonden er initiatieven waarvan lastig te beoordelen was hoe blijvend ze echt zijn op de langere termijn."


Cement

Koster ziet het wel zonnig in voor de volgende ronde. "Ik zie activiteiten die, als ze met hun tijd mee gaan, wel in aanmerking komen. Ik wil vrijwilligers uitdagen na te denken over of ze meer specifiek of eigentijds kunnen werken. En er zijn heel mooie voorbeelden in Teylingen, maar de organisaties of vrijwilligers zien dat zelf niet. Vrijwilligers werken vanuit hun intrinsieke motivatie, maar beseffen niet dat ze iets bijzonders doen. Het is speciaal en bewonderenswaardig wat vrijwilligers om niet bieden en samen vormen ze het cement van de samenleving".

Meld een project (of dat van een ander) aan

Grote of kleine initiatieven, als ze maar inspireren en voor de lange termijn betekenisvol zijn voor inwoners van Teylingen. Het mogen ook delen van een grotere activiteit zijn. Of een onderdeel van een vereniging. Ook eerder aangemelde projecten mogen opnieuw meedoen. Ze kunnen dus elke ronde opnieuw genomineerd worden.

Mensen hoeven niet te aarzelen, benadrukken Koster en Zwart. "Je ziet de passie bij iedere vrijwilliger. Die willen we zichtbaar maken voor een groter publiek. Dus ze moeten zichzelf bekend maken, want wij kunnen helaas niet alles zien. Je merkt bij mensen wel een dilemma hoor. Ik ga mezelf toch niet nomineren, zeggen ze dan. Maar ik zou willen zeggen: doe het wel. Want je bent een voorbeeld voor anderen en je verdient de waardering. Bescheidenheid hoeft niet altijd." Koster: Daarnaast ben je een inspiratiebron voor anderen. Zij hebben er ook wat aan als jouw project aandacht krijgt en in de publiciteit komt. Ook dat is onderdeel van de waardering." Daarnaast mogen ook buitenstaanders een nominatie insturen. "Iedereen kan nomineren, om een club te helpen of een project extra aandacht te geven." Zwart: "De nieuwe slogan is niet voor niets: 'Klein idee, Groot effect'.

Meer informatie of aanmelden: www.welzijnteylingen.nl of klik hier.

Meer berichten