Logo deteylinger.nl
Foto: pr./GoogleStreetview
Voorhout

MareGroep en Servicepunt Werk gaan samen in nieuwe organisatie

  Zorg & Welzijn

Voorhout • MareGroep en Servicepunt Werk (SPW) gaan integreren. Een nieuwe organisatie met een nieuwe naam en gestroomlijnd proces voor het best mogelijke resultaat en de beste uitstroom. 'Slimmer, beter en goed herkenbaar voor medewerker, klant en werkgever', aldus de organisaties.  Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijven Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB) stemde recent in met de uitkomst van een businesscase, uitgevoerd met medewerking van FSA Support. Hoe de nieuwe organisatie er precies uit gaat zien, wordt vanaf nu uitgewerkt. 

De wens is om de nieuwe organisatie begin 2021 te starten. “Hiermee zijn we klaar voor de toekomst en kunnen we niet alleen mensen nog beter naar werk toe leiden, maar werken we ook efficiënter voor bijvoorbeeld werkgevers en zijn we bovendien herkenbaar voor iedereen in de regio”, aldus Rinco Knoop, directeur van de GR KDB. 

Complexere doelgroep

Er waren meerdere redenen om een toekomstvisie te ontwikkelen en deze uit te werken in een businesscase. Landelijke en lokale ontwikkelingen (o.a. de uitwerking participatiewet, Breed offensief en Simpel Switchen) maken zichtbaar dat de doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt steeds complexer wordt. De wens om integraal aan te sluiten op het sociaal domein in de regio is urgent en de financiële middelen binnen het sociaal domein lopen terug. Recent komt daarbij de verwachting dat de coronacrisis voor een grote toestroom van mensen zorgt die naar werk geleid moeten worden.

Efficiënt

Maregroep en SPW zijn als uitvoeringsorganisaties nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en willen ook klaar blijven staan voor werkgevers en werkzoekenden. Hier is een efficiënte primair proces voor nodig: Van instroom van verschillende klantgroepen tot zoveel mogelijk succesvolle uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt en daarmee een gunstig financieel resultaat. 

Onnodige administratie

Servicepunt Werk en MareGroep zijn nu beide verantwoordelijk voor onderdelen van het proces. Dit proces kan nu, alle ontwikkelingen volgend, door integratie efficiënter worden ingericht. Een eenduidige benadering voorkomt onnodige administratie of overdrachtsmomenten en meerdere contactpersonen voor klanten of werkgevers en biedt veel meer duidelijkheid en herkenbaarheid. Door MareGroep en SPW te integreren tot een nieuwe organisatie, wordt een verbeterd bovenstaand proces leidend. Knoop: “Dit doen we voor de klanten en werkgevers met als doel om een echt verbindingscentrum te worden in de regio.”

Eén organisatie

Beide bedrijfsonderdelen gaan integreren en vormen straks één organisatie met een nieuwe naam en positioneringGestreefd wordt dat dit begin 2021 operationeel is. Veel blijft hetzelfde, zoals veel werkzaamheden en taken of onderdelen in het proces. Maar er gaan ook zaken veranderen voor medewerkers in het management en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor re-integratie en accountmanagement. De kerntaak verandert niet: mensen en werk bij elkaar brengen.

Meer berichten