Logo deteylinger.nl
Foto: Paul van Houten
Regio

Gwen Spies nieuwe directeur-bestuurder Welzijnskwartier

  Zorg & Welzijn

Regio • Per 1 januari volgt Gwen Spies vertrekkend directeur Piet van Arkel op bij Welzijnskwartier. Welzijnskwartier is de brede welzijnsorganisatie in de Duin- en Bollenstreek. Spies is aangesteld om de toekomstvisie van Welzijnskwartier ten uitvoer te brengen.

Gwen Spies is sinds 2016 werkzaam bij Welzijnskwartier, o.a. als teamleider Medelanders & Wijkwerk en gebiedsmanager Katwijk. Daarvoor was zij drie jaar directeur Onthaal & Crisis bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brussel. Bij diezelfde organisatie was Spies ook actief als coördinator op de afdeling Onthaal. Onbezoldigd is zij in Oegstgeest lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Gwen studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de UVA en volgende diverse sociale management leergangen bij de universiteit Leuven, de Antwerp Management School en Sociaal Werk Nederland.

Inclusieve wijken
‘Ik heb enorme zin om als directeur-bestuurder aan de slag te gaan. Welzijnskwartier is een prachtige organisatie waar mensen in kwetsbare posities centraal staan. We willen dat iedereen erbij hoort, meedoet en anderen ontmoet. Samen met opdrachtgevers, medewerkers, partners en vrijwilligers blijven we bouwen aan inclusieve wijken’, zegt Gwen Spies over haar nieuwe rol.

Duin- en Bollenstreek

Van een klein clubje vrijwilligers en sociaal cultureel werkers actief in een wijk van Katwijk, naar een middelgrote brede welzijnsorganisatie actief in de gehele Duin- en Bollenstreek die in 2014 is ontstaan na een fusie tussen Factor Welzijn, stichting Welzijn ouderen Katwijk (SWOK) en Steunpunt Medelanders. Anno 2020 zijn zo’n negentig sociaal werkers en 400 vrijwilligers verbonden aan Welzijnskwartier, is het werkgebied uitgebreid naar de hele Duin- en Bollenstreek en bestrijkt het dienstenpakket het hele sociale domein. Van jongerenwerk tot mantelzorgzorgondersteuning. En van gezonde leefstijl tot cultuur.’

Piet van Arkel blijft nog een half jaar aan boord, om nog enkele zaken en projecten af te ronden en gaat vanaf medio 2021 van zijn pensioen genieten.

Meer berichten