Logo deteylinger.nl
Foto:
Voorhout

Pilot voor betere afstemming tussen huisarts en thuiszorg

  Zorg & Welzijn

Voorhout/Warmond • Zorggroep Voorhout - Warmond, Marente Thuiszorg en Sleutelnet zijn gestart met de pilot ‘Samenwerken via VIPLive Netwerkzorg’. Met dit digitale medium kunnen zorgverleners berichten, foto’s en bijlagen uitwisselen, meetwaarden inzichtelijk maken en samen een gezondheidsplan opstellen.

Op 18 januari vond de aftrapbijeenkomst van de pilot plaats, om alle deelnemers te informeren en samen werkafspraken te maken. Het doel van de pilot is immers om de communicatie en afstemming tussen de wijkverpleging en huisartsenpraktijken te verbeteren.

Kwetsbare ouderen

“VIPLive Netwerkzorg wordt al gebruikt in de eerste lijn”, vertelt Carola van Maris, wijkmanager van Zorggroep Voorhout – Warmond. “Met de pilot willen we verkennen of het ook wenselijk en haalbaar is in de samenwerking met andere zorgdisciplines, in dit geval de wijkverpleging. Na de aftrap is bovendien afgesproken om ook te kijken of de casemanager dementie en de ergotherapeut aan de pilot toegevoegd kunnen worden. Dan is het team nog completer.”

Vanuit Marente nemen de wijkteams Voorhout-Oost, Voorhout-West en het wondteam deel aan de pilot. Vanuit de Zorggroep Voorhout – Warmond gaat het om vijf huisartsenpraktijken die deelnemen. Van Maris: “Het aantal kwetsbare ouderen stijgt de komende jaren hard. Als de afstemming tussen zorgverleners verbetert en ze daardoor eerder kunnen handelen, is dat voor iedereen een voordeel.”

Meerwaarde aantonen

De pilot is verbonden aan Communicatie in de Wijk, een regionaal project vanuit Sleutelnet om de communicatie en afstemming tussen zorgverleners te verbeteren. Tijdens de pilot, die een half jaar duurt, zijn er drie meetmomenten waarop huisartsen en wijkverpleging hun bevindingen delen. Van Maris: “Hopelijk kunnen we na een half jaar aantonen dat de samenwerking van meerwaarde is.”

Meer berichten