Vogel - Vaar - Excursie naar de Boterhuispolder

zondag 28 april 2024 12:30 tot 17:00

Zondag 28 april as.: Vaarexcursie naar de Boterhuispolder. 

Vogel-Vaarexcursie naar de Boterhuispolder . (’t Lage Land)

Zoals bekend ontwikkelt de gemeente Teylingen met medewerking van een aantal boeren (onder aanvoering van Bert van Leeuwen)  een weidevogelgebied in de Boterhuispolder. Het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn gaat graag weer eens bij Bert van Leeuwen op bezoek om te kijken hoe het gebied zich ontwikkelt. Op zondag 28 april  krijgen wij de gelegenheid om met eigen ogen te aanschouwen wat er met het gebied is gebeurd. 

Het varen naar de Boterhuispolder gebeurt die dag met de meer dan 100 jaar oude Kagenaar de Hylke Tromp, wat zorgt voor een extra dimensie tijdens deze excursie. De excursie op zondag 28 april is van 12.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. In de Boterhuispolder bezoeken we de boerderij van Bert van Leeuwen, die ons ook tekst en uitleg zal geven over de stand van zaken. 

Vanwege de te maken kosten vragen wij u een bijdrage van € 15,00 euro voor volwassenen en €7,50,-  euro voor kinderen tot 12 jaar. (a.u.b. contant te voldoen.) De opbrengsten komen geheel ten goede aan de exploitatie van de Hylke Tromp en het NOCK. 

Omdat er maar beperkt plaats is aan boord (12 plaatsen) raden we aan om u zo snel mogelijk aan te melden. Wij verzoeken u in te schrijven via de website van de Hylke Tromp: www.hylketromp.nl.  Op deze site (die overigens het bekijken zeer waard is…) gaat u via het vaarprogramma naar het gewenste evenement (in dit geval “NOCK-excursie: Boterhuispolder”) 

Een of twee dagen voor de excursie krijgt u nog nadere informatie; onder andere omtrent de exacte opstapplaats. (voor de volledigheid: meevaren is voor eigen risico.)

Vriendelijke groeten,

Team NOCK