Contact

De Teylinger

Ambachtsweg 7a
2220 CB Katwijk
T. 071 - 402 29 01

Oplage 15.000.

De Teylinger
Uitgeverij Verhagen

Advertenties:

Afbeelding

Hennie Olthof
T. 071 - 409 16 37
advertentie@uitgeverijverhagen.nlo.v.v. De Teylinger.
Sluitingstijd advertenties maandag 10.00 uur.

Redactie:

Afbeelding 

Cor de Mooij
T. 06 - 130 17 660
redactie@deteylinger.nl

Inleveren kopij: uiterlijk maandag 12.00 uur.
Nagekomen stukken uitsluitend in overleg met de redactie.

Leveringsvoorwaarden:
De algemene voorwaarden van Uitgeverij Verhagen B.V. zijn van toepassing en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U kunt de algemene voorwaarden vinden op onze website: www.uitgeverijverhagen.nl/algemene-voorwaarden/

Uitgeverij Verhagen behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor volgens artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.