Conrector Ilse Tacken, initiatiefneemster Liane van der Meer, wethouder Arno van Kempen en Emill de Waal van Huschka bij de plaatsing van de AED aan de Van Alkemadelaan.
Conrector Ilse Tacken, initiatiefneemster Liane van der Meer, wethouder Arno van Kempen en Emill de Waal van Huschka bij de plaatsing van de AED aan de Van Alkemadelaan. Foto: MV

Hulp binnen zes minuten: AED aan buitengevel Rijnlands Lyceum

Algemeen

Sassenheim • Aan de gevel van het Rijnlands Lyceum aan de Van Alkemadelaan 2 is op maandag 12 november een automatische externe defibrillator (AED) geplaatst. Stichting 'Hart voor Veiligheid' streeft ernaar dat iemand met een hartstilstand binnen zes minuten de juiste hulp krijgt. Algemeen toegankelijke AED's zijn daarbij van levensbelang.

Door Lotte Zoet

Liane van der Meer kwam dit jaar met het initiatief om een AED in haar buurt te plaatsen. Van der Meer is vrijwillig hulpverlener bij Hart voor Veiligheid. Daarbij krijgt ze een oproep als iemand in haar omgeving hulp nodig heeft vanwege hartfalen. Haar eigen huis aan de Zandburg bleek echter ongeschikt, onder andere door twee parkeerplaatsen voor de deur. ''Mensen moeten niet hoeven zoeken naar de AED, dat is zonde van de kostbare tijd', vertelt ze.' Daarom werd de keuze gemaakt om de AED op een prominente plek te plaatsen, zoals aan een openbare weg. Samen met wethouder Arno van Kempen, Ilse Tacken, conrector van de school en Emill de Waal van de Huschka beveiligersgroep werd de plaatsing aan de Van Alkemadelaan op maandag officieel gemaakt.

Binnen zes minuten hulp

Het beveiligingsbedrijf Huschka sponsort ieder jaar vier buiten AED's, zoals die in Sassenheim. Emill de Waal: ''Dit is de tiende AED die het bedrijf sponsort. Een AED kan helpen het hart van mensen met een hartstilstand weer op gang te brengen. Deze acute hulpverlening vergroot overlevingskansen enorm. Zo'n 300 Nederlanders per week krijgen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De stichting 'Hart voor Veiligheid' streeft naar een structuur in zes-minutenzones waardoor binnen zes minuten iemand met een hartstilstand de juiste hulp krijgt. Algemeen toegankelijke AED's zijn daarbij van levensbelang, daarom zijn we blij dat het Rijnlands Lyceum Sassenheim hun gevel hiervoor ter beschikking stelt. Snelle hulp maakt het verschil tussen leven en dood."

Hart voor Veiligheid

Teylingen telt 157 actieve vrijwilligers. Via een aanmelding op www.hartvoorveiligheid.com krijgt de vrijwilliger een bericht als er een slachtoffer in de buurt is. Via een code in het bericht kan de vrijwilliger de AED openen en gebruiken. Via www.hartvoorveiligheid.com is aanmelding mogelijk voor burgerhulpverlening in de buurt. Opgeven voor een cursus reanimatie en werking van de AED kan ook via deze website.

Meer AED's

Op dit moment zijn in de gemeente 29 geregistreerde AED's. De meeste AED's hangen binnen, waardoor ze niet makkelijk bereikbaar zijn. Werkgroep Hart Veilig Wonen wil, op initiatief van de gemeente, dit graag anders zien. Ze bekijken daarom de mogelijkheid om meer AED's buiten te laten plaatsen, zodat ze toegankelijk zijn voor vrijwilligers met een EHBO-diploma of BHV-certificaat. De werkgroep is op dit moment ook bezig met de afronding van het plan om in de buitenruimte twaalf AED's te plaatsen in Teylingen.

In de buurt

Daarnaast bestaat ook het buurtinitiatief Platform BuurtAED. Via dit platform wordt geld ingezameld voor een AED in een buurt. Als het streefbedrag bereikt is, kan de gemeente – na een aanvraag – de buitenkast en het onderhoud sponsoren. Het is de bedoeling dat de AED's gespreid worden over verschillende buurten, zodat de zes minuten norm sneller kan worden gehaald.

Uit de krant