Douwe Splinter: 'Het liefst zouden wij dit bijgebouw slopen en er een arbeidstrainingscentrum neerzetten.' | Foto Willemien Timmers
Douwe Splinter: 'Het liefst zouden wij dit bijgebouw slopen en er een arbeidstrainingscentrum neerzetten.' | Foto Willemien Timmers

'Wij zijn tevreden op alle gebieden, behalve op dat van huisvesting'

Onderwijs Regio

Op indrukwekkende wijze weet de Prof. Dr. Leo Kannerschool voor leerlingen met autisme aan de Oegstgeester Hazenboslaan zich regionaal en landelijk op de kaart te zetten.

Waar tien jaar geleden zo'n 90 procent van de Kannerschoolverlaters verder ging in de sociale werkvoorziening met een Wajong-uitkering, stromen de leerlingen nu vanwege passende stages en begeleiding grotendeels uit naar een reguliere baan of vervolgonderwijs aan het MBO. Natuurlijk is dat ook de tijdgeest, maar binnen de Kannerschool wordt er alles aan gedaan om te voorkomen dat leerlingen met een autismespectrumstoornis thuis op de bank komen te zitten.


Locatie-directeur Douwe Splinter is zijn enthousiasme voor het onderwijs nog lang niet verloren, ook al is hij er al meer dan veertig jaar in werkzaam. Terugblikkend op het afgelopen schooljaar stelt hij vast dat het team van de Kannerschool er weer een stukje verder in is geslaagd om kinderen met autisme op te laten groeien tot zelfstandige volwassenen.


"Ik kan van alles opnoemen. Laat ik beginnen met het succesverhaal van ons restaurant. Afgelopen jaren hadden we hier in het gebouw een klaslokaal omgebouwd tot besloten eetgelegenheid, zodat leerlingen konden oefenen en wennen aan de horecapraktijk. Afgelopen schooljaar hebben we dit 'leslokaal' één avond per week kunnen verplaatsen naar restaurant Sijthoff in de Leidse Douzastraat. Na reserveren kan iedereen hier komen eten. Het werkt zo goed, dat we er naar streven om daar per week drie avonden open te gaan."
Afgelopen jaar is de school ook gestart met muziekonderwijs. "We vielen net buiten de subsidieregeling, maar zijn gewoon begonnen. Komend schooljaar hopen we wel subsidie te krijgen, zodat we ook in het tweede en derde leerjaar kinderen muziek kunnen laten maken." Hiernaast is er ook meer focus gekomen op bewegen. Zo werd er een fitnessruimte ingericht en is het de bedoeling dat volgend jaar het aantal uren sport van twee naar drie stijgt.

Kansen creëren voor kinderen, daar gaat het het onderwijsteam van de Leo Kannerschool om. Afgelopen schooljaar hebben ze, samen met Inizo in Stompwijk onder andere een project opgezet om thuiszitters weer naar school te krijgen. Het eerste succes is er al: een leerling die al jaren niet naar school ging, gaat volgend schooljaar als alles goed gaat naar de derde klas van het VMBO-TL. "We denken mee, en doen er alles aan om die leerlingen weer op gang te krijgen, ook al is daar (nog) geen subsidie voor."


Vol

De Kannerschool aan de Hazenboslaan telde vorig jaar 276 leerlingen. "Voor komend jaar staan er 282 leerlingen in de aanmelding en negen derdejaars op een 'wachtlijst'. Mogelijk gaan we begin september nog een vierde derdejaars-groep opstarten als we de vacature voor leerkracht ingevuld krijgen. Dan gaan we richting de 300 leerlingen, en we zijn groter dan we ooit zijn geweest. Onze groep leerlingen redt het meestal eenvoudigweg niet in het regulier onderwijs. Vaak proberen ze het wel, maar komen ze uiteindelijk toch hier terecht, met alle persoonlijke ellende die daarmee gepaard gaat. Helaas kunnen we in het gebouw waar we nu zitten echt niet meer dan 300 leerlingen kwijt; de fysieke rek is er uit. Het is vreselijk om ouders teleur te moeten stellen, vooral omdat je weet dat er aangrijpende verhalen achter zitten."

Huisvesting

Om de leerlingen met autisme op een adequate en juiste manier op de toekomst voor te bereiden, is volgens Splinter een nieuw gebouw nodig. "Op elk terrein scoren we hoog in de tevredenheidsonderzoeken, behalve in de huisvesting. Het gebouw waarin we nu zitten voldoet al jaren niet meer en telkens is er weer lekkage of raken oude installaties defect. Het pand is niet meer van deze tijd. We moeten écht iets, maar er gebeurt niets. Vertegenwoordigers van de Oegstgeester gemeenteraad of van de provincie zijn stuk voor stuk enthousiast over de koers die we varen en de resultaten die bereikt worden, maar concreet gebeurt er niets."
Splinter en zijn team zijn de pijn van twee mislukte verhuisopties waar de gemeente een belangrijke rol in speelde, nog niet te boven. "Wij zijn trots op de Kannerschool en hopen dat iets daarvan afstraalt op het gemeentebestuur. Het gebouw waar we nu onderwijs in geven is niet geschikt voor onze doelgroep. Leerlingen met autisme kun je niet opsluiten in een betonnen kolos – die moeten juist naar buiten, en leren om contact te hebben met anderen. Daar komt bij dat dit gebouw, en het oude gebouw van de Oudenhof-Bokkesprong dat we ook gebruiken, heel veel gebreken heeft. Voor volgend jaar hebben we besloten om de kelderlokalen waar we nu nog praktijkvakken in hebben gegeven, leeg te ruimen. Deze lage lokalen en de slechte luchtkwaliteit zorgen voor hoofdpijn bij docenten en kinderen."
Ook het bijgebouw heeft zijn beste tijd gehad. Reeds in 2014 oordeelde de inspectie dat 'de dependance niet bepaald aantrekkelijk is door de staat van onderhoud. De setting waarin de leerlingen hier les krijgen is verre van ideaal.' "Bovendien hangt er een bijzonder onaangename geur," vertelt Splinter. "Het liefst zouden wij dit bijgebouw slopen en er een arbeidstrainingscentrum neerzetten."
Hij benadrukt dat het renoveren van beide panden voor het Kannerschool-team geen optie is. "Neem van mij aan, dat is echt weggegooid geld. Er wordt gesproken over het investeren van 1,2 miljoen euro in deze oude gebouwen: dat is echt zonde – dat is pappen en nathouden. Laten we samen een nieuw plan maken!"

Alternatieven

De gemeente Oegstgeest laat weten dat de wens van de school om de huisvestingssituatie te verbeteren bij hen bekend is. "We hebben ook geprobeerd om nieuwbouw op een andere locatie te realiseren. Helaas is dat niet gelukt en zijn we na ruim twee jaar weer terug bij af. We hebben op dit moment geen andere mogelijkheid dan het sinds 2015 uitgestelde onderhoud alsnog uit te voeren zodat de gebouwen de komende tien jaar in stand kunnen worden gehouden. De gemeente heeft het voor het onderhoud noodzakelijke geld (ongeveer één miljoen euro) al die tijd gereserveerd. De Leo Kannerschool heeft echter aangegeven dat zij niet nog zo'n lange periode gebruik wil maken van deze huisvesting en dat zij, in afstemming met ons, wil onderzoeken of er alternatieven te vinden zijn. In samenspraak met het schoolbestuur voeren wij deze zomer daarom slechts de meest noodzakelijke reparaties uit zodat we het veilig gebruik van het gebouw kunnen garanderen."

(Willemien Timmers)

Uit de krant