De bollenvelden aan de Oude Herenweg.
De bollenvelden aan de Oude Herenweg. Foto: Gerard van Steijn

Inwoner is tegen GOM-woning aan Oude Herenweg

Politiek Voorhout

Voorhout • Oud-raadslid Franck van der Valk vraagt in een schrijven aan B&W om geen vergunning te verlenen voor het bouwen van een GOM-woning aan de Oude Herenweg tussen de huisnummers 4 en 6 en handhavend op treden zodat de bollengrond weer in cultuur gebracht wordt.

door Nico Kuyt

Van de Valk schrijft dat het een prachtig stuk uitmuntende bollengrond is waar tot ongeveer 12 jaar geleden altijd bloembollen op zijn geteeld. Medio 2008 kwam de nieuwe eigenaar en enige jaren daarna stopte de teelt van bloembollen en werd ingezaaid met gras en houtachtig gewas ondanks dat het bestemmingsplan dat niet toeliet. De gemeente heeft nooit gehandhaafd, stelt Van der Valk. Begin 2019 diende de eigenaar een aanvraag in voor een GOM-woning te mogen bouwen. De toenmalige wethouder en een deel van de raadsleden concludeerden dat het op deze locatie moeizaam zou worden.

Verbaasd

“Mijn verbazing was dan ook zeer groot toen ik las dat B&W van voornemens is om medewerking te verlenen aan het bouwen”, zegt Van der Valk en geeft een aantal argumenten tegen de villa. Zo is het prima bollengrond en wel zo groot dat daar rendabel op geteeld kan worden. De woning neemt het zicht op de achterliggende grond grotendeels weg. GOM-woningen dienen ook geclusterd gebouwd te worden. Het verdicht het landschap verder, er vormt zich zelfs lintbebouwing, want er wordt niets gesloopt. In zijn ogen dient het ook geen enkel maatschappelijk belang. Vanuit de markt is er vraag naar dit stuk bollengrond om weer te telen, zo schat hij in. En de aanvraag is tegenstrijdig met het recent uitgegeven advies van Clevin inzake paardenweitjes en moestuinen. Tenslotte is Van der Valk van mening dat de aanvraag tot nader orde niet in behandeling genomen mag worden genomen gelet op huidige onderzoek naar de GOM. B&W heeft het schrijven als ter kennisname naar de raadscommissie Ruimte gestuurd.

Uit de krant