Logo deteylinger.nl
Foto: pexels.com
Voorhout

Bibliotheek niet naar Bestuurscentrum

  Politiek

Voorhout • B&W hoeft van een meerderheid van de gemeenteraad niet de mogelijkheden verkennen of het Bestuurscentrum met eventueel aanbouw en of verbouw een geschikte plek is voor een multifunctionele accommodatie met daarin de bibliotheek, Welzijn Teylingen en andere organisaties.

Door Nico Kuyt

De fracties van CDA, Piket en Groen en Leefbaar Teylingen hadden een amendement ingediend voor het plegen van de verkenning. Naast de indieners steunden alleen GroenLinks en de PvdA het amendement. B&W raadde het af. Het Bestuurscentrum zou te klein zijn en de bibliotheek wil bij de winkels in de Herenstraat in een onderkomen met meer functies, een ‘Bieb van de toekomst’. Ook werd de stationslocatie als mogelijke plek genoemd.

Een meerderheid van de raad stemde wel in met de uitkomsten en aanbevelingen van een behoefteonderzoek naar een multifunctionele accommodatie, de mogelijkheden van huisvesting van de bibliotheek te onderzoeken en op te nemen als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de Centrumvisie.

Meer berichten