De Oude Haven wordt veiliger gemaakt voor voetgangers en horecapersoneel. | Foto: Marieke Voorn
De Oude Haven wordt veiliger gemaakt voor voetgangers en horecapersoneel. | Foto: Marieke Voorn

Hoofdstraat wordt veilig voor voetgangers

Algemeen

Om de veiligheid van het publiek in de Hoofdstraat ter hoogte van het kerkplein en personeel en bezoekers van de horeca aan de Oude Haven te beschermen, begint B&W voor juni 2024 met hekken, borden en een positieve campagne richting de inwoners. De BOA’s gaan nog niet handhaven, want dan moeten eerst officieel voetgangersgebieden worden ingesteld. Dat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2025. De acties zijn conform de opdracht die het college van de gemeenteraad heeft gekregen.

Door Nico Kuyt

De Hoofdstraat is winkelgebied én een veelgebruikte fietsroute. Het is voor (brom)fietsers de snelste route om van A naar B te komen. Andere routes zijn er wel, maar duren een stuk langer en fietsers laten zich slecht leiden en kiezen voor de snelste weg. 

B&W starten binnenkort met maatregelen die snel genomen kunnen worden om het brommen en fietsen te weren en werken ondertussen aan een meer duurzame oplossing. Voor juni zijn dit het plaatsen van verplaatsbare hekken in de Hoofdstraat bij de Oude Haven en tussen de Hema en Xenos tussen 11.00 en 23.00 uur gedurende het terrasseizoen dat loopt tot oktober. Ook worden hekken geplaatst in de Havenpoort om fietsen tegen te gaan. Er komen borden of doeken op de hekken met een tekst in de trant van ‘Welkom, voetgangersgebied. Fietsers afstappen’. 

Ook komt er een campagne die erop gericht is inwoners bewust te maken van de bijdrage die zij kunnen leveren aan de veiligheid door af te stappen.

Niet handhaven

Maar er is geen wettelijke basis om te handhaven op fietsen, want dan moeten de gebieden door de gemeente bij verkeersbesluit aangewezen worden als voetgangersgebied. Er is dan ook geen inzet op handhaving door BOA’s. Een kans is aanwezig dat de maatregelen slechts een beperkte impact hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid, omdat er ondanks hekken en borden er toch gefietst wordt.

Voetgangersgebied

Dat aanwijzen zal gebeuren in het voorjaar van volgend jaar. Er komen dan inrichtingselementen, borden en eventueel nog andere maatregelen. Dan worden (brom)fietsers door stewards aangesproken als zij toch blijven brommen en trappen, gevolgd door handhaving door BOA’s en politie.

B&W monitoren de maatregelen om het gewenste effect te bereiken, door te experimenteren met verschillende soorten, leren van opgedane ervaringen en oplossingen bijstellen of andere toepassen, zo geeft een raadsmemo aan.

Uit de krant