Logo deteylinger.nl
Foto: pixabay
Teylingen

Meetpunt voor luchtkwaliteit

  Politiek

Teylingen • B&W gaat contact opnemen met het ministerie over het plaatsen van een meetpunt voor ultrafijnstof in de gemeente, die onder andere wordt uitgestoten door de overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. Op dit moment is er niet zo’n meetpunt voor luchtkwaliteit in Teylingen, het dichtstbijzijnde staat bij De Zilk. B&W maakt dit bekend na vragen van de fracties van CDA en PvdA.

Door Nico Kuyt

Langdurige blootstelling aan ultrafijnstof heeft een negatieve invloed op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten, zoals veranderingen in het hartritme en astma-aanvallen, en de ontwikkeling en groei van de foetus, zo geven CDA en PvdA aan. Dit komt boven op de effecten van andere componenten van luchtverontreiniging, zoals fijnstof, deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer, en stikstofdioxide. Sinds 2009 worden in de gemeente wel geluidmetingen uitgevoerd. Er zijn vier meetstations van Sensornet verspreid over Sassenheim en Voorhout. De locatiekeuze is bepaald op basis van vliegroutes, spreiding en technische mogelijkheden. Er zijn ook twee meetstations van het NOMOS netwerk: in Sassenheim bij de Sportlaan en in Warmond op het dak van het Cultureel Centrum. Het doel van de metingen is om inzicht te krijgen in de geluidhinder en de ontwikkeling van het vliegtuiggeluid en dit in te brengen in de discussies met het Rijk en de luchtvaartsector. 

De Omgevingsdienst geeft in een rapportage over 2019 aan dat voor Teylingen de geluidhinder van Schiphol ‘fors’ is, omdat de gemeente, vooral Sassenheim, zowel te maken heeft met stijgend als met landend verkeer. Ook de nachtvluchten, die recht over Warmond vliegen, geven ernstige hinder in de vorm van slaapverstoring. B&W geeft aan zich al vele jaren in te spannen om samen met de gemeenten in de regio de geluidhinder van Schiphol terug te dringen. De cijfers van 2019 wijken niet veel af van deze van de jaren ervoor, maar voor 2020 geldt een totaal ander beeld door de pandemie, met sterk afwijkende cijfers. In een rapport wordt verder geconcludeerd dat er flink veel vliegtuigen op lage hoogte boven de regio vliegen. De normen voor vlieghoogte zijn vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) en is minimaal 600 meter. B&W heeft al diverse malen over het laagvliegen in regioverband gesprekken gevoerd met Schiphol, de Luchtverkeersleiding en het ministerie. De normen uit het LVB worden echter de laatste jaren niet overschreden.

Op 15 september 2021 kwam de Gezondheidsraad met een adviesrapportage over de risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht, waaronder die van het vliegverkeer. De raad doet verschillende aanbevelingen om de uitstoot van ultrafijnstof door bijvoorbeeld het vliegverkeer terug te dringen. Bijvoorbeeld door minder vliegbewegingen en het gebruik van kerosine met een lager zwavelgehalte. B&W poogt via het ministerie een meetpunt voor ultrafijnstof in de gemeente te krijgen.

Meer berichten