Logo deteylinger.nl
Foto:
Regio

Subsidie om winkel- en centrumgebieden te verbeteren

  Zakelijk

Regio • Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar. Focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De provincie wil op deze wijze helpen om winkel- en centrumgebieden te versterken, compacter te maken en bijvoorbeeld leegstand op te lossen. De urgentie om hierop in te blijven zetten blijft de komende jaren groot, versterkt door de effecten van de corona-crisis.

De regeling staat van 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021 open voor alle reguliere winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland die in het provinciaal detailhandelsbeleid zijn benoemd als ‘te versterken centrum’, ‘te optimaliseren centrum’ en ‘overig centrum’. Deze winkel- en centrumgebieden dienen, om in aanmerking te komen, een minimale omvang van vijf winkels te hebben.

Voor de subsidieregeling is in totaal € 500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal 20.000 euro per project.

Van onderlinge samenwerking, tot onderzoek en uitvoering van projecten

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen partijen binnen winkel- en centrumgebieden. De mogelijkheden hiervoor zijn binnen de subsidieregeling uitgebreid ten opzichte van vorige jaren. Het is ook mogelijk subsidie aan te vragen voor het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone.

Planvormingsprojecten en uitvoeringsprojecten

Daarnaast is het mogelijk subsidie aan te vragen voor een planvormingsproject en voor een uitvoeringsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten die leiden tot, dan wel respectievelijk leiden tot de uitvoering van een businesscase, QuickScan, haalbaarheidsonderzoek, of centrumvisie gericht op bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied. Een planvormingsproject kan ook in brede zin gericht zijn op het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Zoals het optimaliseren van de winkel- en looprouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeren.

Een uitvoeringsproject kan men bijvoorbeeld inzetten voor de invulling van de functie van transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren.

Kijk voor meer informatie op de website van de Provincie Zuid-Holland

Meer berichten