Chris Tetteroo (l) en John Bakker. | Foto: PR.
Chris Tetteroo (l) en John Bakker. | Foto: PR.

Zilveren barensteel voor Kees den Elzen en John Bakker benoemd tot erelid

Algemeen Voorhout

De algemene ledenvergadering van de Historische Kring Voorhout werd op 31 mei jongstleden in de Verdieping gehouden. Naast de standaard bespreekpunten op deze jaarvergadering, was er extra aandacht voor twee andere zaken. Wethouder Elsbeth Koek reikte aan Kees den Elzen de zilveren barensteel uit, als dank en blijk van waardering voor zijn inzet voor de HKV.

Oprichter

Voorzitter Chris Tetteroo begon met de mededeling dat het bestuur en de leden van de Historische Kring Voorhout unaniem hadden besloten om John Bakker te benoemen tot erelid. John is een van de oprichters van de HKV. Hij is vanaf de oprichting, nu 25 jaar geleden, als bestuurslid aan de club verbonden. 

Zijn enorme inzet werd geprezen

Hij is kartrekker van de jaarlijkse Open .Monumenten Dag, was jarenlang voorzitter van de erfgoedcommissie van HLT samen, betrokken bij de inrichting van speciale tentoonstellingen, de 4-5 mei herdenking en een zeer betrokken bestuurslid. Als echte Voorhouter is hij zeer betrokken bij het uitdragen van het belang van het behoud van het Voorhoutse culturele erfgoed. 

Anekdotes

In het bijzijn van zijn gezin, zijn kleinkind en zijn broers en zus kreeg hij de oorkonde behorend bij het erelidmaatschap en een glazen sculptuur met inscriptie aangeboden.

John werd daarna nog toegesproken door Emiel van der Hoeven, die uit de 25-jarige bestuursperiode van John nog wat anekdotes ophaalde. Dit alles werd door John zeer gewaardeerd. 

Uit de krant