De wethouders van Hillegom, Lisse en Teylingen ondertekenden de samenwerking met  Rijnland. | Foto: A. Cornelissen
De wethouders van Hillegom, Lisse en Teylingen ondertekenden de samenwerking met Rijnland. | Foto: A. Cornelissen

HLT gaat samen met Rijnland voor betere waterkwaliteit

Algemeen

Op donderdag 11 april vond bij Tulip Barn de ondertekening plaats van de Strategische Samenwerkingsagenda 2024-2027 door Marjon Verkleij van het Hoogheemraadschap van Rijnland en de wethouders Maarten Dijkshoorn van Hillegom, Kees van der Zwet van Lisse en Heleen Hooij van Teylingen. Met deze ondertekening spreken Rijnland en de gemeenten de ambitie uit om onder andere de uitdagingen van het veranderende klimaat samen aan te gaan.

Door Annemiek Cornelissen

Door deze goede onderlinge contacten en samenwerking kunnen Rijnland en de gemeenten snel inspelen op vraagstukken die spelen op het gebied van woningbouw, droge en natte periodes, waterkwaliteit, bollenteelt en biodiversiteit.

Naast de ondertekening was er een panelgesprek met het Hoogheemraadschap en de drie wethouders. Marjon Verkleij benadrukte de rol van water, ook hier in het westen van het land.

‘Water gaat ook hier een steeds prominentere rol aannemen. Het klimaat is aan het veranderen en in de toekomst dreigt de droogteproblematiek steeds groter te worden. We moeten dan ook zorgen dat we genoeg drinkwater blijven houden en om dit te kunnen blijven realiseren is samenwerking belangrijk. We moeten ons richten op een prettige leefomgeving en een positieve uitstraling in de Bollenstreek’.

Keuzes maken

Volgens Maarten Dijkshoorn is het noodzakelijk om ieder stuk ruimte dat er is uitvoerig te bekijken. ‘We moeten keuzes maken, zeker als je de klimaatsverandering in ogenschouw neemt. We hebben bijvoorbeeld fixi, waar burgers meldingen kunnen maken. Iedere morgen tijdens de koffie kijk ik de meldingen door. Je ziet gigantische veranderingen voorbij komen. Zinkholes, verzakte poorten, waar mensen alleen maar kunnen lopen met laarzen. Daar moet je je echt zorgen om maken’.

Volgens Heleen Hooij is het goed om burgers bewust te maken om goed met water om te gaan. 

‘In het oosten van het land wordt al opgeroepen om je auto niet te wassen en de tuin minder vaak te sproeien. Gelukkig is dat hier nog niet aan de orde. Op scholen bieden we lespakketten aan en we wijzen de burgers vaak op te drie p’s wat betreft het doorspoelen in de toiletten: alleen poep, pies en papier en verder niet’.

De drie wethouders onderstreepten het belang van groen en benoemden wat ze daar per gemeenten aan doen. ‘Bij het aanleggen van speeltuintjes gebruiken we gras in plaats van tegels. We roepen burgers op om tegels plaats te laten maken voor groen, daar zijn projecten voor. Bovendien vermindert dat de hittestress’, aldus Heleen Hooij.


Uit de krant