Afbeelding
Foto: pr

Voorzitterswissel bij Zonnebloem Warmond

Algemeen

Tijdens een lunch van gasten van de Zonnebloem en vrijwilligers op vrijdag 19 april in Grand Café De Oude School nam Egbert van der Weide afscheid van het voorzitterschap.

Na de periode van vier jaar, waarin hij zich actief had ingezet voor de Zonnebloem in Warmond moest Egbert helaas om persoonlijke redenen afstand doen van de functie als voorzitter. Hij heeft wel toegezegd dat hij incidenteel zich wil blijven inzetten voor de Zonnebloem, zoals bijvoorbeeld voor de loterij die nu wordt gehouden.

De nieuwe voorzitter, Paula Warmerdam, bedankte Egbert voor zijn enthousiasme en inzet. Na overhandiging van een cadeaubon, een bos bloemen van de gasten en een persoonlijk gedicht met alle namen van de vrijwilligers werd zijn periode als voorzitter afgesloten. Daarna werd er door de veertig aanwezigen geluncht en vooral veel gepraat. 

Wie ook deelnemer wil zijn van de Zonnebloem, kan contact opnemen met Joke van der Hulst, tel: 06-10647723. 

Uit de krant