Ruben Kroeze (D66) wil wandelen naar een hoger platform tillen.
Ruben Kroeze (D66) wil wandelen naar een hoger platform tillen. Foto: pr.

D66 wil Teylingers laten wandelen

Algemeen

De paden op, de lanen in... D66 wil het wandelen in de gemeente vaart in de benen geven. De fractie heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor meer en beter aansluitende paden. Op 15 mei spreekt de raadscommissie Bestuur over de stappen die de fractie in de toekomst wil zetten.

Door Nico Kuyt

Ruben Kroeze (D66) wil wandelen naar een hoger platform tillen. ‘Hoewel veel inwoners van onze gemeente in versteende wijken wonen, biedt het groen in de buitengebieden uitkomst. Wandelen is gezond en een toegankelijk onderdeel van een gelukkig leven’, prijst Kroeze de wandelschoen aan. Maar waar zijn die onverharde wandelpaden door het groen? De gemeente wordt wel al doorkruist door een wandelnetwerk, maar veelal gaat het om wat bestaande verharde voet- en fietspaden. Er ligt een kans om het aantal wandelroutes in het buitengebied uit te breiden en de kwaliteit van de bestaande routes te verbeteren.

Missing links

Het voorstel roept B&W op de schoenen fluks uit de kast te halen en een overzichtsstudie te maken naar nieuwe routes en ‘missing links’, waaronder meer onverharde routes tussen de dorpen met kleine voorzieningen, zoals overstaphekjes, bruggetjes, pontjes of vlonders. En dan daarmee gewapend gesprekken aanknopen met alle betrokkenen. Daarbij even tussendoor het boerenlandovereenkomst herijken, zodat nieuwe onverharde wandelroutes door de natuurlijke omgeving van de boeren mogelijk worden. Bij dit alles natuurlijk ook even de kennis en kunde van inwoners door participatie benutten.

Niets gedaan

B&W mogen dan wel sportief zijn en wel een aantal aanbevelingen willen overnemen, maar toch is een kleine reflectie nodig. Er wordt op dit moment al gekeken naar de ‘missing links’ tussen de diverse wandelroutes met de bedoeling om een aantal ‘Lange Afstand Wandelingen’ te scheppen met minimaal een lengte van tachtig kilometer.  Er bestaat overigens al een samenwerkingsverband in de regio. De gemeente Lisse is hier de trekker van, maar heeft door personele tekorten ‘geen activiteiten uitgevoerd’. Er is dus geen enkele stap gezet, om het zo maar eens cru te noemen. 

Aanjager

‘Per januari 2024 zijn de activiteiten weer enigszins opgepakt. Maar wellicht kan Teylingen als aanjager dienen en erop toezien dat het samenwerkingsverband weer een actieve rol gaat vervullen’, stelt wethouder Heleen Hooij voor. Het gesprek met de agrariërs kan worden aangeknoopt over het gebruik van hun land door wandelaars. Er liggen hier wel wat bezwaren van agrariërs, zoals afval en overbrengen van ziektes, maar er kan altijd gekeken worden wat mogelijk is. Wat de raadscommissie van dit alles vindt, zal op 15 mei blijken.

Uit de krant