Logo deteylinger.nl
Foto: PR
Politiek

Commissie akkoord met bestemmingsplan kerkelijk centrum

  Geloof & Religie

Sassenheim • De raadscommissie Ruimte kon zich vorige week helemaal vinden in de realisatie van een kerkelijk centrum voor de Protestantse Gemeente Sassenheim (PSG) op Westerstraat 8A. Wel klonken er onder de fracties nog enige zorgen over de verkeersveiligheid.

Door Nico Kuyt

De PGS is al een aantal jaren bezig met het plan voor het kerkelijk centrum. In het gebouw kunnen diverse maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd. De PGS zal de kerk aan de Julianalaan op termijn gaan verlaten, omdat het niet rendabel is 2 kerken te onderhouden. Voor het nieuwe kerkelijke centrum moest wel een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. En die lag vorige de raadscommissie voor. Diverse fracties gaven aan het een ‘heel mooi plan’ te vinden. De raadscommissie ging ermee akkoord en het gaat nu als hamerstuk naar de raad. 

Verkeersveiligheid

Wel klonken er nog een aantal punten van aandacht. Trilokaal, fractie Piket, GroenLinks, D66 en het CDA stipten in meerdere en mindere mate nog wel de verkeersveiligheid aan. 

Het is daar niet al te overzichtelijk. Er is hierover ook een zienswijze ingekomen van een omwonende, maar dat heeft niet geleid tot een aanpassing van het ontwerp bestemmingsplan. 

Volgens wethouder Marlies Volten wordt in het bestemmingsplan naar de verkeersveiligheid gekeken. Het moet ook afgestemd worden met de op stapel staande ontwikkelingen eromheen, zoals de parkeergarage. 

Zij stipte verder aan dat de drukte om in de buurt gelegen school op een ander tijdstip plaatsvindt dan de drukte om het centrum. GroenLinks legde verder nog de vinger op de duurzaamheid. De wethouder verklaarde dat de realisatie hieraan voldoet aan de minimale eisen. Zo komen er zonnepanelen op het dak.

Qua duurzaamheid voldoet de realisatie aan de minimale eisen

Meer berichten