Afbeelding
Foto: Nico kuyt

Fietspad Rijksstraatweg blijft vooralsnog tegelpad

Algemeen

Voor het fietspad langs de Rijksstraatweg uitmondend op het provinciale fietspad Klinkenberg is de keus gemaakt om de tegels te vervangen door tegels en niet voor Easypathplaten, zoals deze die aan de overkant van de straat liggen.

Door Nico Kuyt

Het stuk fietspad wordt momenteel opgeknapt. De Partij voor Teylingen vroeg zich af waarom er gekozen is voor tegels en geen ander fietsvriendelijker alternatief, zoals stelconplaten, die het veel fijner maken voor fietsers om er gebruik van te maken. 

In een antwoord geeft de gemeente aan dat er voor tegels is gekozen omdat de situatie dusdanig gevaarlijk voor fietsers was met kieren en spleten, dat het niet verantwoord was om langer te wachten. De Easypathplaten worden op maat gemaakt en zijn aanzienlijk duurder en de levertijd is veel langer. Dit geldt ook voor asfalt. Stelconplaten zijn overigens geen optie omdat er bochten in het fietspad zitten.

Achterstallig

Er ligt heel veel achterstallig onderhoud aan de paden, de budgetten zijn lange na niet toereikend om alles aan te kunnen pakken. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden wat echt noodzakelijk is en wat gaat het kosten en hoe snel moet iets gebeuren.

In dit geval is de keus gemaakt om de tegels te vervangen door tegels vanwege de snelheid waarmee deze werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en de lagere kosten. Er komt wel een dikkere opsluitband van 10x20x100 centimeter en dikkere tegels van 8 centimeter en een ander verband, halfsteens op de rechte stukken en lintlagen in de bochten. 

In heel Nederland liggen fietspaden in de tegels, zo geeft de gemeente aan. Bij regulier onderhoud kunnen deze jarenlang mee. De fietsers lopen geen extra risico als ze over een fietspad rijden met tegels.

Grote projecten

Bij grote renovatieprojecten kan er misschien gekozen worden voor andere verhardingen dan tegels, echter er zal altijd rekening gehouden moeten worden met bijvoorbeeld bestaande en nieuw aan te brengen kabels en leidingen. Het verwijderen en weer terugplaatsen van Easypathplaten is een kostbare ingreep en ook het herstellen van asfalt is duur.

‘Er zullen altijd keuzes gemaakt moeten worden in het beheren van de wegen en je kan het nooit iedereen naar het zin maken’, leest het antwoord van de gemeente.

Uit de krant