Vragen over turborotonde Sassenheim-Noord | De Teylinger
Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Sassenheim

Vragen over turborotonde Sassenheim-Noord

  Politiek

Sassenheim • Het CDA, de PvdA, GroenLinks en de fractie Piket hebben aan B&W vragen gesteld over de door de provincie Zuid-Holland voorgenomen aanleg van een turborotonde in Sassenheim-Noord op de kruising N208/N443.

Door Nico Kuyt

Een woordvoerder van het Burgercomité van bewoners van de Van Pallandtlaan en de Vogelbuurt heeft in de vergadering van de gemeenteraad van 30 januari gezegd dat zij de plannen voor de aanleg in hun woonomgeving ten sterkste afwijzen en dat voor hen dat de enige uitkomst kan zijn van het gesprek met de wethouder Marlies Volten. De fracties willen weten wanneer de wethouder een gesprek zal hebben met het Burgercomité over de voorgenomen aanleg en op welke wijze ook andere omwonenden en ondernemers in het aanloopgebied hierin worden betrokken. Volgens de fracties ontbreekt het noodzakelijk maatschappelijk draagvlak voor de realisering van een turborotonde. Zij willen dat B&W de provinciaal gedeputeerde Floor Vermeulen laat weten dat het gemeentebestuur van Teylingen niets ziet in zijn plannen en op generlei wijze zal meewerken aan de verdere planvorming. De provincie probeert volgens de vragenstellers onroerend goed nabij de bestaande rotonde in Sassenheim-Noord, zoals "Villa Hyacintha", benodigd voor de aanleg van de voorgenomen turborotonde, middels aankoop te verwerven. "Hoe geloofwaardig en houdbaar is de stellingname van de wethouder namens het college, dat er nog geen beslissing is genomen, terwijl ondertussen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland alles in het werk stelt om het voor de aanleg van de turborotonde benodigde onroerend goed in Sassenheim-Noord alvast te verwerven? Staat de wethouder, in het licht van de wetenschap dat GS probeert onroerend goed te verwerven, nog steeds achter de stellingname dat er geen beslissing is genomen en kan zij deze overtuigend overeind houden en de stellers van deze vragen beargumenteerd in die overtuiging meenemen? Waarom moet het woongenot en het welzijn van de bewoners van de Van Pallandtlaan en de Vogelbuurt e.o. "opgeofferd" worden voor de verkeersafwikkeling van de regiogemeenten van en naar de A44 en wordt niet ingezet op het juist weren en/of verminderen van doorgaand (snel)verkeer door een woonomgeving?", vragen de fracties zich af en verlangen een integraal regionaal verkeers- en vervoersplan.

Reageren tot 1 maart

De provincie Zuid-Holland en gemeente Teylingen hebben onderzoek laten doen naar de doorstroming van het verkeer op de N208 en N443 in Sassenheim. De komende jaren wordt er verdere groei van het verkeer verwacht. De vraag is welke gevolgen dit heeft op de doorstroming en wat nodig is om de bereikbaarheid op peil te houden. Dit onderzoek is beschikbaar op de website van de gemeente: www.teylingen.nl/pallandtlaan.

De provincie en de gemeente nodigen iedereen uit om kennis te nemen van het rapport en daar op te reageren. Betrokkenen kunnen dat tot 1 maart doen. Alle reacties worden meegenomen in het vervolg van het project.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225521&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225519&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=deteylinger.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=217,221,236" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>